Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedagar- Gläntans fritids

Skapad 2020-01-31 10:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F
Mål: Att röra sig i olika miljöer och få större förståelse för naturen och att lära känna sina närområden.

Innehåll

 

Utöver all utevistelse vi har under skoltid, och under fritidstid har vi en gång i veckan där vi lämnar skolans områden. Utedagen är ett fint tillfälle där eleverna får lämna skolan och se sig omkring i deras närområden. På utedagen har eleverna möjlighet att använda sin egna fantasi med hjälp av naturen, utveckla sin fria lek men också lära känna naturen.Vi kan med hjälp av naturen ta klassrummen med oss ut och utveckla det vi lär oss under skoltiden. 

 

Vi vill att eleverna ska lära känna sina närområden och också skapa förståelse för den naturen som finns runt människan. Utelek främjar elevernas utveckling på många olika sätt.  Tex utveckla sin fantasi genom att använda naturen som sin “lekplats” att väcka intresse för djur och växter och förstå hur människorna påverkar miljön.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: