Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen årskurs 8

Skapad 2020-01-31 10:52 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med kristendomens utveckling och de tre stora huvudgrenarna:katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Vi kommer också titta på protestantismens utveckling i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Grundläggande kunskaper om Bibeln, Jesus och trons framväxt, Lärostrider och olika traditioner har splittrat kristendomen. Den ortodoxa kyrkan med spridning i Östeuropa växte fram i Konstantinopel. Den katolska kyrkans centrum var Rom. Med Luther och reformationen på 1500-talet splittrades den katolska kyrkan. Senare uppstod en mängd kyrkor inom protestantismen.

Innehåll

Kursplan i ämnet Lgr 11

Undervisningen i det här arbetsområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Arbetsområdets centrala innehåll är hämtat från rubriken:

Religioner och andra livsåskådningar och kommer att behandla centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, samt analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet Textstudier i Religionskunskap s.9-37

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett historiskt perspektiv som hjälper dem att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.(Kap 1.s 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att

  • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
  • använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden(kap 2.s. 13)

Visa vad du lärt dig

Skriftliga läxförhör och prov. 

Tidsram

 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i religionskunskap 7-9

Förmågor som kommer att bedömas är:

1. Världsreligionerna(Kristendomen)

2. Likheter/Skillnader

 

Matriser

Re
Kopia av Kopia av Kristendomen årskurs 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda för årskursen anpassade begrepp och modeller i religion för att analysera livsåskådningar
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Tolkningar och bruk av livsåskådningar och religioner - Hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: