Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På- och avklädning

Skapad 2020-01-31 10:57 i Förskolan Lyckan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
På- och avklädningen är ett bra tillfälle till träning på kroppsuppfattningen, begrepp och tillit till sin egna förmåga. "Titta nu kan du själv!!". Förskolans utbildning ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Den ska även vara utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.

Innehåll

Vart är vi?

 

Barnen blir allt större på avdelningen och med detta vill vi utveckla barnens självständighet och tillit till deras egna förmåga. Barnen kan till en viss del i olika nivåer göra mycket själva när det kommer till på- och avklädning, men ibland möter de på motgångar som barnen behöver stöttning i för att ta sig igenom.

 

Vart ska vi?

Barnen ska få utveckla sin tillit till sin egna förmåga och utveckla sin självständighet. Målet är att barnen ska kunna ta fler egna initiativ till på- och avklädning och klara fler moment på egen hand.

Hur gör vi?

 • Vi går ut med några barn i taget i tamburen så att vi får en lugn miljö när vi ska gå ut och gör likadant när vi går in.
 • Vi pedagoger fokuserar på att ha ett förhållningssätt där vi ger barnen ökat självförtroende och en känsla av att klara så mycket som möjligt själva och stöttar dem vid situationer där ett problem uppstår.
 • Vi pedagoger fokuserar på att uppmuntra och ”lyfta” barnen och göra på- och avklädningen till en positiv upplevelse.
 • Vi pedagoger samtalar med barnen om kroppsdelar under påklädningen.
 • Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt med en medvetenhet om att tambursituationen lätt kan bli stressig och att vår inställning är viktig.

 

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid lagis, ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur på- och avklädningen fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.

Hur blev det?

- Hur blev det gentemot fokusområdet och det genomförda undervisningen?

 

-Hur kan vi arbeta vidare med fokusområdet?

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: