Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-31 11:01 i Kvibilleskolan Halmstad
Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska och Karl Johanstiden, ca år 1600-1800.
Grundskola 4 – 5 Historia
Vi fortsätter vår historiska resa från Gustav Vasas tid vidare till Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden. Då lär vi oss om hur Sverige blev en stormakt och sedan förlorade den genom flera år av krig. Detta påvekar påverkar befolkningen på många olika sätt.

Innehåll

Syfte och mål

Genomförande

Vi läser faktatexter, lyssnar på genomgångar, tittar på film, skriver mind maps och skriver historiska faktatexter om:

 • Källor, källors användning och källkritik
 • Karl IX
 • Gustav II Adolf
 • 30-åriga kriget
 • Drottning Kristina
 • Karl X
 • Karl XI
 • Häxjakt
 • Karl XII
 • Att leva på stormaktstiden
 • Frihetstiden
 • Att leva på 1700-talet
 • Gustav III
 • Karl Johanstiden
 • Att leva på 1800-talet

Bedömning

Vi bedömer i vilken utrstäckning eleven:

 • har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter 
 • kan föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser
 • kan beskriva samband mellan olika tidsperioder
 • kan använda historiskt källmaterial
 • kan använda historiska begrepp

 

Omdöme: Insats krävs, Godtagbara kunskaper, Mer än godtagbara kunskaper. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: