👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med boken Ondskan

Skapad 2020-01-31 11:02 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Muntligt och skriftligt arbete kring boken Ondskan.
Grundskola 9 Svenska
Ondskan har klassats som något av en svensk, modern klassiker, den är bra, ovanlig och spännande. Det är en sträckläsningsbok och den är väldigt, väldigt tänkvärd. Precis som man kan gissa sig till, så handlar den till störst del om våld. Våld, ondska, godhet, moral, den fria viljan. Kan våld ibland vara en lösning på problem? Måste våldet alltid vara av ondo? Eller är Erik en förstörd individ som inte vet hur man tar till andra metoder? Det är upp till en själv att bestämma sig för om Erik gör rätt. Samtidigt är boken också en lysande skildring av ett uppror. Det handlar om att stå upp för sina egna rättigheter även när det är svårt, även när man inte tror att man kan klara en sekund till, även när man är fullständigt ensam. Om att stå fast i sin egen övertygelse. Om att en enda liten människa kan göra skillnad. Det är en hemsk bok om vardagens våldsamheter, i hemmet, på stan, i skolan, men också en berättelse om styrka och mod. Om att inte låta sig knäckas...

Innehåll

Läslogg

Vi kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden vi läser kommer vi att skriva läslogg och diskutera muntligt. Vi kommer också kanske att rita teckningar till vissa händelser och diskutera varför vi ritade just de händelserna.
 Vi skriver och diskuterar olika uppgifter för varje gång, ibland gör vi det i grupp men du ska också skriva enskild loggbok. Den gör du digitalt i din anteckningsbok i teams. Gör ett inlägg i din loggbok när du läst.  Vi kommer också ha en gemensam "blogg" i vilken vi alla kan skriva och diskutera. I din egen läslogg ska du för varje gång:

a) sammanfatta det du har läst

b) skriva ner egna reflektioner kring det du läst


c) vad fastnade du för i läsningen, vad var positivt/negativt?

d) vilka tankar/ frågor/ fick du av det avsnitt du just läste?

Diskussionsfrågor (för både skriftlig och muntlig diskussion)

1) Har du råkat ut får något du vill kalla ondska?

2) Har du mött en ond människa?

3) Har du läst om ondska i tidningen eller sett på TV?

4) Vad är våld?

5) Vilka konsekvenser kan våld få?

6) När utspelar sig boken? Hur avgör du det?

7) Verkar handlingen realistisk? Motivera ditt svar.

8) Hur känns det att läsa om Eriks hemförhållanden? Motivera.

9) Varför blir Erik straffad? Gör han något som förtjänar stryk?

10) På vilket sätt försöker Erik koppla bort upplevelsen att få stryk?

11) Jämför dagens skola och dåtidens. Finns det likheter ovh vilka är skillnaderna? Motivera ditt svar. 

12) Varför stoppar inte mamman misshandeln?

13) Hur skulle du beskriva pappan?

14) Hur ser Eriks liv ut i skolan (realskolan)?

15) Vilket första intryck får du av Stjärnsberg?

16) Vilka har makt på skolan? Hur använder de sig av makten?

17) Varför vill inte Erik slåss? Han är ju bra på det, tror du att han är rädd?

18) Beskriv Pierre.

19) Erik och Pierre blir bästa vänner trots att de är så olika, varför tror du de blir det?

20) Varför är vissa delar i boken kursiverade? Vad handlar de om?

21) Du är ondskan själv och sådana som du måste förgöras. Hur tänker rektorn egentligen? Vad tror du Erik tänker? Känner?

22) Vilka känslor har Erik när han tänker på sina kamrater?

23) Reflektera över följande citat från boken: 

Kan man försvara sig mot våld utan att man får använda våld?

Våldet sitter inte i knytnävarna utan i huvudet. Jag använder våld för att slippa våld
.

24) Vilken bild får vi av vuxenvärlden? Finns det någon vuxen som du får en positiv bild av? Motivera.

25) Vilken roll spelar simningen för Erik?

26) Varför vill Bengt att Erik ska vinna simtävlingen?

27) Ge exempel på när Erik och Pierre ställer upp för varandra.

28) Sammanträdena i rådet, varför har de dem? Rådet gör ju ändå som de vill?

29) Vilka utmanar Erik? Varför ställer de inte upp? Vad hade det kunnat få för följder?

30) Lewenhausen vågar inte slåss mot Erik. Hur känner sig Erik? Hur ska man bekämpa rådet anser han?

31) Erik och Pierre diskuterar passivt motstånd. Anser du att det är ett sätt att möta våld?

32) I avsnittet om hemvärnet får vi en ny bild av Pierre. Han vägrar delta. Han finner sig inte i allt. Förklara.

33) Hur går det till i valet till Rådet? Vad står vinnarna för?

34) Vad händer under klosternatten?

35) Erik beslutar sig för att möta Rådet med passivt motstånd och hån. Hur går det för honom?

36) Silverhjelm är ondskan själv, säger Erik. Vad anser du, finns det goda och onda människor? Förklara.

37) Terminen är snart slut. Vad tror du händer när Erik kommer tillbaka efter lovet? Fortsätter han med passivt motstånd?

38) Varför reagerar Erik som han gör när han får cigaretten fimpad mot sin bröstvårta?

39) Varför blundar alla vuxna fast de ser vad som händer? Varför ingriper de inte?

40) Beskriv systern och Tosse Berg.

41) Ondskan är inte dum, sa Erik. Vad menar han?

42) Vad anser ni om Tranans agerande? Vad leder hans reaktion till?

43) Vilken roll har facket?

44) Slutet, var det bra eller dåligt?

45) Vilket var bokens budskap? Vad handlar boken om egentligen, tror du?

Slutuppgift

Välj en av nedanstående uppgifter att skriva om. Kom ihåg att det är dina egna reflektioner (tankar) som är det viktiga. Det handlar om att du ska visa att du kan ”tänka till” om det du läst och kunna koppla ihop det till den värld du lever i.

 1. Idrottens positiva kraft. Skriv om idrottens betydelse för Erik under Stjärnsbergstiden. Fortsätt sedan med dina egna erfarenheter och tankar. Avsluta med att diskutera idrottens betydelse för samhället.      
 2. Ondskan. Beskriv ondskan i boken. Reflektera över ondskan i samhället och världen. Ta upp orsaker och följder. Hur ska ondska bekämpas? Vad kan du som enskild individ göra?                                    
 3. Våld. Beskriv våldet i boken och Eriks olika sätt att bekämpa våldet. Reflektera över våldet (skolan, film, ute i samhället) Hur ska man bekämpa våldet?                                                                                    
 4. Pierre. Du är Pierre. Skriv hans berättelse om tiden på Stjärnsberg.       
 5. På sidan 50 och sidan 284 i ”Ondskan” finns en replik som återkommer: ”Du är ondskan själv och sådana som du ska förgöras” De som uttalar dessa repliker på vardera stället tror säkert att de har rätt i det de säger. Har de det? Varför? Om inte, vad är det för skillnader? Beskriv sammanhangen och motivera dina ställningstaganden utförligt.                                                                        
 6. Någon har sagt att Ondskan egentligen handlar om hur lätt nazism/fascism kan utvecklas trots god uppfostran osv. Är det så? Kan man säga att ”Ondskan” egentligen handlar om detta? Skulle det kunna hända i din omgivning? Hurdå då?                                              
 7. I ”Ondskan” på sidan 199 säger Erik: ”Man måste slåss mot ondskan. Man måste alltid göra det, man kan inte säga att man ska göra det någon annan gång och någon annanstans när man finns här och nu” Har han rätt? Ja? Nej? Varför? Om han har rätt borde det ju gälla alla, överallt. Vad är ”ondska” i din verklighet idag? Kan du ”slåss” mot det? På vilket sätt i så fall?                                                               
 8. Berätta om skolan nu och då, försök få mer så många olika perspektiv som möjligt (inte bara våldet). Vilka likheter/skillnader finns det? Vad är bra respektive dåligt med hur det var förr och hur det är nu. På vilka sätt kan ens skoltid påverka en människa? Hur påverkar ungdomars tid i skolan det som händer utanför skolan. Vilket ansvar har skolan i ungdomars uppfostran? Vilket ansvar har föräldrar? Hur ser man på lärare då och nu?  

 

Det viktigaste kommer när du skrivit klart. Du ska sätta dit en rubrik på ditt arbete. Den ska helst vara intresseväckande och samtidigt tala om vad du skrivit om. Slarva inte med den! Jag förväntar mig att ni gör ett bra jobb! Jag kan se i era loggböcker att ni kan göra det. Bevisa det nu!

Matriser

Sv
Matris kunskapskrav Svenska år 7-9

Läsa

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
E
C
A
Läsa
 • Sv  E 9
Läsa med flyt på ett i huvudsak fungerande sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med gott flyt på ett ändamålsenligt sätt. 

Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Sammanfatta
 • Sv  E 9
Gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då grundläggande läsförståelse
Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då god läsförståelse
Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då mycket god läsförståelse
Tolka
 • Sv  E 9
Tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Koppla
 • Sv  E 9
För enkla resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För relativt väl utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
För utvecklade resonemang om verket med kopplingar till upphovsman.
Dra slutsatser
 • Sv  E 9
Drar till viss del underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar relativt väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.
Drar väl underbyggda slutsatser utifrån historia och kulturell tillkomst.

Skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Formulera sig i skrift
 • Sv  E 9
Skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning. I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning. Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med god språklig variation, enkel textbindning. Väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Berättande text
 • Sv  E 9
Enkla gestaltande beskrivningar. Enkel uppbyggnad
Utvecklade gestaltande beskrivningar. Relativt komplex uppbyggnad
Välutvecklade gestaltande beskrivningar. Komplex uppbyggnad
Sammanställa information
 • Sv  E 9
Använder ett avgränsat urval av källor För enkla och till viss del underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Använder ett relativt varierat urval av källor För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Använder ett varierat urval av källor För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Sammanställa information
 • Sv  E 9
Enkla beskrivningar, Enkelt ämnesrelaterat språk I huvudsak fungerande struktur.
Utvecklade beskrivningar 
Utvecklat ämnesrealterat språk Relativ väl fungerande struktur
Välutvecklade och nyanserade beskrivningar, Välutvecklat ämnesrelaterat språk Väl fungerande struktur
Bearbeta
 • Sv  E 9
Kan ge enkla omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texter Utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt.

Tala

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
E
C
A
Samtala
 • Sv  E 9
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument... ...som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument... ...som för samtalen och diskussionerna framåt.
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument... ...som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.