Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi estilo, spanska 8

Skapad 2020-01-31 11:37 i Tunabergsskolan Uppsala
Mi estilo- Kapitel från Colores
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet får du lära dig att beskriva olika klädstilar. Vi går igenom verb i perfekt och genitivformer.

Innehåll

Mi estilo

Förmågor du ska träna på:

-          Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.

-          Att prata och göra dig förstådd.

-          Att skriva en begriplig text.

-          Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

-          Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.

-          Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Undervisningen:

I detta avsnitt arbetar vi med:

-          Mode, kläder och klädstilar

-          Att berätta vad du ha gjort (perfekt).

-          Genitivformer

 

Tillämpning:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

-          Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.

-          Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.

-          Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.       

-          Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.

 

Bedömning – kunskapskrav från Lgr-11

För att nå betyget E:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att nå betyget C:

  • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta äm­nen.
  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att nå betyget A:

  • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser

M2
Moderna språk åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: