Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation, våren 2020 Myllan

Skapad 2020-01-31 12:07 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Eftersom vi arbetar med de allra yngsta barnen ser vi ett behov av att fokusera på och utmana barnen kring sin egen språkutveckling. Vi vill belysa området mer då det tidigare varit något som "bara sker" och inget vi särskilt riktat blicken mot. Vi har redan ett medvetet arbetssätt kring språkutveckling, men med denna planering får vi möjlighet att lägga extra fokus på detta. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 31 januari 2020 av Jessica, Camilla och Anna

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Alla barn behöver språkstimulans för att stöttas i sin utveckling utifrån sina förmågor. Alla sätt att kommunicera är bra men vi behöver ge barnen verktygen till att förmedla sig så att mottagaren förstår. 

 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

Vi vill att barnen visar nyfikenhet och lust till att utmanas i sin språkliga medvetenhet. Bra fungerande kommunikation ger självkänsla och ett fungerande språk leder till självständighet. 

Förmågor:

Kommunikation: att förstå och göra sig förstådd

Abstraktion: att symbolisera och bilda begrepp

Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan

 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

 * Högläsning - I alla pågående projekt försöker vi väva in någon/några typer av böcker (sakprosa/skönlitteratur/analogt/digitalt). Vi läser för barnen varje dag på något sätt. Spontant när barnen visar intresse, planerat i en samling eller i en undervisningsstund.

* TAKK - vi använder oss av tecken som stöd för att ge barnen som ännu ej utvecklat ett verbalt språk verktyg för att kommunicera. Vi förstärker vårt egna verbala språk med stödtecken i kommunikationen med barnen (sånger med TAKK, böcker med TAKK). Vi använder TAKK som en del i att möjliggöra inkludering av alla barn. Vi har även bildkartor uppsatta på väggen med bild och tecken.

* Modersmål - Genom digitala hjälpmedel läser vi böcker (kända av barnen sedan tidigare) på de språk som förekommer bland våra barns modersmål. (Makedonska, Turkiska, Pashto)

* Sång, musik, rim och ramsor - Vi leker med språket genom sång.

* Munmotoriska övningar - Vi tränar oss på hur ljud skapas i vår mun. 

* Skriftspråk - Vi arbetar med enkla ordbilder såsom barnens namn.

 Vi dokumenterar vårt arbete med språk och kommunikation genom foto och film på UNIKUM både på gruppnivå och individuellt. Foto kommer även att sättas på vår reflektionsvägg där barnen kan kommunicera med andra spontant i vardagen.

 

 Dokumentation:

 Vi dokumenterar vårt arbete med språk och kommunikation genom foto och film på UNIKUM både på gruppnivå och individuellt. Foto kommer även att sättas på vår reflektionsvägg där barnen kan kommunicera med andra spontant i vardagen.

Vi kommer att dokumentera när barnen påvisar ett förändrat kunnande i något av det som beskrivs ovan utifrån sina förmågor efter att fått ingå i olika undervisningsstunder som ökar i progression.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: