👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4 B

Skapad 2020-01-31 12:33 i Hogstorps skola Uddevalla
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen-20 kommer vi arbeta med: - Tal i bråkform - Tal i decimalform - Längd, vikt och volym - Multiplikation och division Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4 B

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4  B och problemlösningsuppgifter, digitala verktyg, mm. Efter varje avslutat område gör vi en diagnos.

 Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, ditt arbete i boken och på arbetsblad samt genom diagnoser och små tester. Vi jobbar med problemlösning i liten grupp och tar då stöd i LURBRA-strategin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2 E-nivå
Nivå 3
Begreppsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp.
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösningsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Tolkar och löser problem med bråktal. Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Mer än godtagbara kunskaper
Metodförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Använder huvudräkning i addition och subtraktion av bråktal. Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med: addition och subtraktion med bråktal Använder skriftlig metod för att utföra addition och subtraktion med bråktal.
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikationsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Beskriver sina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i tal i bråkform (med bilder, ord eller matematiska symboler.
Mer än godtagbara kunskaper