Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindfulnesstema vt 20

Skapad 2020-01-31 12:59 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6
Under v 6-14 får eleverna öva mindfulness på olika sätt. De får även prova på mindfulness yoga, rörelse, massage, olika sinnes övningar och mindfulness/hälsosam eating. Vi avslutar temat med en gemensam hälsodag med båda åk 4 klasserna.

Innehåll

 

Mindfulness, eller medveten närvaro, är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa eleverna till ökad självkännedom.

Med träning i mindfulness får eleverna ett inre lugn samt olika verktyg att hantera stress, oro mm.

Eleverna lär sig att fokusera på här och nu vilket ger ökad koncentration och ökad inlärningsförmåga.

Den pedagogiska vinsten är att eleven utvecklar egenskaper som:

 • utvecklar förståelse för djupet snarare än tillfällig eller ytlig kunskap.
 • förmåga att tänka kritiskt och kreativt.
 • utvecklar ett mer självstyrt lärande.
 • lär sig överföra förmågor och kunskap till nya sammanhang.
 • utvecklar ökad motivation och engagemang.
 • vara uppmärksam och nyfiken.

 Eleven får även prova på mindfulness yoga.

Mindfulness rörelse.

Mindfulness massage.

Olika sinnesövningar med mindfulness inne och ute.

Eleven får vid 2 olika tillfällen prova på mindfulness eating.

Gemensam hälsodag med båda åk 4 klasserna.

Cykla/promenera tillsammans för att se var klasskamraterna bor. 

 

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.  Lgr 11 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra.  Lgr 11

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: