👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Boy in the Dress Eng 6 VT20

Skapad 2020-01-31 13:03 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde baserat på boken och filmen The Boy in the Dress av David Walliams.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Dennis was different. When he looked in the mirror he saw an ordinary twelve-year-old boy. But he felt different - his thoughts were full of colour and poetry, though his life could be very boring."

Innehåll

Mål för elev

 • Att läsa den skönlitterära boken The Boy in the Dress av David Walliams på engelska.
 • Att se filmen baserad på boken, och förstå tal utan textning.
 • Att kunna uttrycka sina tankar om bokens teman i diskussioner med andra.
 • Att reflektera kring boken/filmen och formulera sig i skriftliga uppgifter.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du läsa romanen "The Boy in the Dress" av David Walliams. Vi kommer även att se filmen med samma namn. 

Genomförande

Vi lyssningsläser boken under lektionerna. 

Redovisning

Du redovisar boken (och filmen) genom att;

 • diskutera och reflektera kring innehållet (studiefrågor)
 • analysera boken/filmen i en skriftlig uppgift

Utvärdering

Kunskapsmålen
1. Har du nått målen med arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.
2, Utvärdera dina kunskaper i matrisen nedan.

Arbetsområdet
3. Vad tyckte du om att arbeta med denna bok? 
4  Har du fått visa vad du lärt dig under projektet? Förklara.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Feedback Writing eng 7-9

Formulera sig i skrift

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd, stavning & grammatik
Skriftlig uppgift
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning och struktur
Skriftlig uppgift
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver. Texten har struktur (stycken/ inledning/ avslutning).
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Texten har en klar struktur med inledning och styckeindelning och avslutning.
Innehåll
Skriftlig uppgift samt diskussioner.
Du visar din förståelse av boken genom att på ett enkelt/kortfattat sätt redogöra för innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet i boken. Du förklarar och ger exempel. Du tillför egna tankar kring innehållet.
Du visar din förståelse av boken genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. Du förklarar och ger exempel från olika perspektiv. Du reflekterar både på ett personligt plan och mera generellt.