Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för temat Fantasy.

Skapad 2020-01-31 13:17 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Här kommer en planering i svenska för vårt tema fantasy som vi arbetar med till och med v. 12.

Innehåll

TEMA fantasy

 Pedagogisk planering för svenska år 7           

Under en stor del av vårterminen kommer vi att arbeta med genren fantasy. Fantasy är en sorts sagor för tonåringar och vuxna. Det märks på namnet att de har med fantasi att göra.

Material:

·       Magasinet aktiviteter 1 – om fantasy som genre

·       Fixa texten 1- material kring hur man skriver en recension

·       Spegelstenen av Michael Palin, Alan Lee och Richard Seymour ur Magasinet texter 1.

·       Utdrag ur boken Bilbo av J.R.R. Tolkien

·       Utdrag ur Trollkarlen från Oz av L. Frank Baum

·       Radioteater baserad på Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren

·       Samt en roman: Lindgren, A. Mio, min Mio

Arbetsprocess

Vi kommer att lära oss om Fantasy som genre.

Vi kommer att läsa och diskutera olika fantasytexter

Ni kommer att få skriva en recension enligt cirkelmodellen.

 

Bedömning                                                                       

Muntliga analyser och diskussioner av boken i ett boksamtal som spelas in

Era recensioner av böckerna som ni har läst

 

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Matris för boksamtalet:

 

   
 

E

C

A

Läsa

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsför­ståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läs­förståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne­håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Samtala

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Samtala

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om­världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå­gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Samtala

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Samtala

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: