Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 9d Andra Världskriget

Skapad 2020-01-31 13:19 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Andra världskriget

Innehåll

 

Planering historia åk 9,

Andra Världskriget:

 

Lekt. 1, tors 9:e jan 60: plötsligt kommer kriget….

https://www.youtube.com/watch?v=DwKPFT-RioU

https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E

https://www.youtube.com/watch?v=y7rXLuifBz0

Lekt. 2, fre 10:e jan 50:  Ryssland minns kriget. Genomgång av halva läxa 1.

https://www.youtube.com/watch?v=H2KPfQKTkUo

https://www.youtube.com/watch?v=-eb1aRmqm0E

https://www.youtube.com/watch?v=Gy7E2Gv4tOQ

Lekt 3, tis 14:e jan 60: Genomgång, resten av läxa 1.

Lekt 4, tor 16:e jan 60: Vi ser ”Soviet Story”, en EU-finansierad lettisk film om Sovjetunionens samröre med Nazi-Tyskland.

https://www.youtube.com/results?search_query=soviet+story

Lekt 5, fre 17:e jan, 50: Läxförhör läxa 1. Analys av Soviet Story, vilket perspektiv har man i Lettland? Filmklipp från lettiskt dagis.

https://www.youtube.com/results?search_query=Nazi+Kindergarten+Shame_+Baltic+divided+over+dark+past

Lekt 6, tis 21:a jan, 60: Genomgång av läxa 2, genomgång av fascismens / kommunismens grundläggande koncept / attityd.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZAD7W3M4zc

Lekt 7, tor 23:e jan, 60: Mer om 30-talskriser, vi läser artikel om Estland, lite om aktiv konjunkturpolitik.

Lekt 8, fre 24.e jan, 50: Läxförhör 2. Vi går igenom halva läxa 3.

Lekt 9, tis 28:e jan, 40: Genomgång resten av läxa 3.

Lekt 10, tor 30:e jan: 60: Så vad hände under andra världskriget?

https://www.youtube.com/watch?v=lzeNBRbWXpI

https://www.youtube.com/watch?v=Rikv9fnNh_M

https://www.youtube.com/watch?v=UkkJZweYaLI

https://www.youtube.com/watch?v=d-y-2AjOApI

Lekt 11, fre 31:a jan, 60: läxa 3. En artikel av Wolodarski.

https://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ska-vi-tacka-stalin-for-europas-frihet/ (bakom betalvägg).

Lekt 12, tis 4:e feb, 60: En artikel av Åsa Lindeborg.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/oRVpj0/historien-som-vapen

Lekt 13, tor 6:e feb, 60: En artikel av, Winiarski. (bakom betalvägg)

https://www.dn.se/nyheter/varlden/michael-winiarski-putin-havdar-att-polen-var-medskyldig-till-krigsutbrottet/

Lekt 14, fre 7:e feb, 50: En artikel av Anita Goldmann. (bakom betalvägg)

https://www.dn.se/kultur-noje/anita-goldman-israel-anvander-forintelsen-i-nationalistiska-syften/

Lekt 15, tis 11:e feb, 60: jobbesjälv.

Lekt 16, tor 13;e feb, 60: jobbesjälv.

Lekt 17, Tor 16:e feb, svenskalektionen: Muntliga redovisningar.

Fredag 17:e februari: Prov på svenska och SO-lektionen.

 

 

 

 

 

Men hur ska man göra?!!??!

 

 

J Titta på tusen youtube-kortisar om andra världskriget, för att ha nån aning om vad som hände.

J Googla ”andra världskriget orsaker” och ”andra världskriget konsekvenser” och ”andra världskriget lärdomar” och läs mycket.

J Kolla på Wikipedia-artikeln om ”Soviet Story” och märk att de är osams om vad som hände, om vad som är viktigt, om vad som orsakade kriget och om vad man ska lära sig av kriget.

J Läs Aftonbladetartikeln och DN-artiklarna igen och märk att de är osams om vad som hände, om vad som är viktigt, om vad som orsakade kriget och om vad man ska lära sig av kriget.

J  Titta på de andra länkar som dyker upp runt de som angetts i planeringen.

J Skriv ihop allt till en text, memorera. Eller samla bilder till en muntlig presentation.

J Lyckas finfint på provet.

 

Andra Världskriget, provfrågor:

Vilka är de viktiga / avgörande händelserna i andra världskriget?

Vilka är de viktigaste / avgörande orsakerna till andra världskriget?

Vilka händelser / företeelser anses viktiga att omnämna och minnas idag? Varför?

Berätta om hur allt det här förändras beroende på vem du frågar. (Tips: baserat på nationalitet, ideologi, etnicitet).

 

Ungefärlig betygsbeskrivning:

E: Du kan berätta om viktiga orsaker till och händelser under andra världskriget. Du kan något om olika syn på andra världskriget. Du är kortfattad kring hur det kan vara på detta sättet att inte alla tar upp samma saker som viktiga, eller ens är överens över vilka som var bovar eller hjältar.

 

C: Du har hittat fler olika perspektiv (åsikter om) vad som är de viktigaste orsakerna, händelserna och konsekvenserna av andra världskriget (dvs. vad vi bör minnas idag och lära oss något av). Du är fortfarande ganska fast i att berätta vad som hände och kan en hel del händelser, du är lite sämre på att beskriva hur olika grupper ser olika på saken och varför de gör det.

 

A: Du är skickligare på att fokusera på att olika grupper (nationer, folk, ideologier osv.) väljer ut olika saker och varför de gör det. Du har bara med det nödvändigaste händelserna, för du är upptagen med att analysera de olika perspektiven.

 

 

 

 

Hur man ska tänka när man lägger upp undervisningen om Andra Världskriget:


Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. /…/

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.  /…/

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. /…/

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.


 

Varför lära sig nåt om andra världskriget?


I årskurs 7–9

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hur historia används och historiska begrepp

  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9


Grundläggande, enkla och till viss del, enkla, enkla och till viss del,

enkla och till viss del, enkla och till viss del, enkla och till viss del, i huvudsak.


Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

mycket goda, välutvecklade och väl, komplexa, välutvecklade och väl,

välutvecklade och väl, välutvecklade och väl, välutvecklade och väl, väl


 

 

Matriser

Hi
Åsö grundskola 9d Andra Världskriget

Rubrik 1

E: se planering
C: se planering
A: se planering
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: