Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8, PROJEKT - LATINAMERIKA

Skapad 2020-01-31 13:32 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På portalen "google classroom", som ditt barn har, finner ni de ett urval av de uppgifter som eleverna får jobba med. Via elevens inloggning finner ni dem under fliken "klassuppgifter".

Innehåll

Detta moment kommer vi att jobba med under V.12-V.14

Eleverna introduceras till och får öva på följande moment:


*Text om Chile: vi lyssnar på texten, går igenom bra ord och uttryck och genom diskussion kring textens innehåll ges eleverna en övergripande förståelse för textens handling.

*Repetition av geografiord samt intro till fraser på samma tema: eleverna får arbeta med skrifliga övningar

*Realia: Latinamerika: Vi tittar på klipp från UR-skola som behandlar Latinamerikas kultur på olika vis, eleverna svarar på frågor om klippen och får möjlighet att uttrycka vad de tycker om kulturen. Vi lyssnar på latinamerikansk musik och lyfter olika ord eleverna kan från texten.

*Uppstart - Grupparbete: Eleverna tilldelas olika latinamerikanska länder och med hjälp av tidigare övningar och kunskapsintag på temat får de söka information om landet de blivit tilldelat samt göra en presentation och skriva en text på spanska om landet. Arbetet avslutas med presentationer i helklass där de som lyssnar får svara på frågor om de länder som presenteras.

Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrrycka sig och interagera skrifltigt, sin ordkunskapsnivå genom glosförhör, samt deras förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, söka information och samla material från internet, detta som en del av grupparbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: