Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Året åk 1

Skapad 2020-01-31 13:42 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Matematik Bild
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi har valt att utgå från ett miljöperspektiv så eleverna kan utveckla en förståelse och på så sätt känna ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Se exakta förmågor längre ner i planeringen.

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav  längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång: 

 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen.
 • Eleven gör enkla observationer av årstider. 

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Se nedan.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

Under veckorna fram till sportlovet kommer vi att arbeta med temat Året runt genom:

 • Samtal och diskussioner i klassrummet.
 • Varje vecka ska vi lyfta en årstid och dess månader samt vad som är typiskt för just den årstiden.
 • Se filmer om året, månader och årstider.
 • Skapande aktiviteter som är kopplat till temat.
 • Under elevensval kommer vi att besöka skogen.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

 

Genom muntliga diskussioner visa kunskaper om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Genom en skriflig dokumentation visa att du kan våra fyra årstider och återge vad som kännetecknar dessa. Samt förstärka detta med val av bild.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: