Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tysta promenaden

Skapad 2020-01-31 13:42 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
Meditativa promenader i skogen. Att få upptäcka naturen med våra olika sinnen, hörsel, synen, lukt, smak och känsel.

Innehåll

Våra mål med tysta promenaden

·        En meditativ upplevelse

·        Förstärkning av sinnen

·        Avkoppling / Fokus

·        Reflektion och återberättande

·        Naturupplevelse

·        Blandade åldrar, mötas över avdelningar

·        Hållbar utveckling (livsstil och hälsa)

·        Upptäcka närmiljö

 

Syftet med den tysta promenaden är att ge barnen en meditativ upplevelse genom att i tystnad fokusera på och använda sina sinnen.

Två gånger i veckan går Madde.L som ansvarar för den tysta promenaden och några barn i skogen.

Vi lyssnar, känner, luktar och ser oss omkring utan att prata. Under den tysta promenaden stärker vi våra sinnen. 

Vi går en och en på led, Efter en stund stannar vi till på en plats där var och en får sätta sig en stund i tysthet. Här får barnen möjlighet till både avkoppling och eftertanke men också fokusering.

 Under promenaden kan barnen få uppdrag, det kan t ex vara att lyssna extra noga på träden, eller hur luktar det i skogen?  Eller plocka med något som är litet och får plats i din hand…

 I slutet av varje promenad samlas vi i en ring och reflekterar tillsammans kring våra upplevelser. Vi övar på att lyssna till varandra och sätta ord på våra upplevelser, funderingar och känslor.

 Ibland får barnen rita det dom tänker på. Då avslutar vi med skogsvernissage där vi tittar på varandras teckningar. Barnen får visa och berätta om sin teckning om dom vill.

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.”

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: