Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Body art - tattoos, piercings and scarification

Skapad 2020-01-31 13:44 i Forssaklackskolan Borlänge
En gruppuppgift där man pratar om olika sätt att förändra sitt utseende. Eleverna får välja mellan olika frågor och ge sin åsikt samt lyssna på de andras tankar.
Grundskola 8 – 9 Engelska
What do you think of body art? Do you like it or not? Would you like do do something like this on yourself? You are going to sit in small groups, talking about different kinds of body art and record your conversation on an iPad.

Innehåll

Assignment:

 

You are going to have a conversation with a few classmates about body art, such as tattoos, piercings and scarification. You will get questions to help you get started with the conversation and you are going to talk for about 15-20 minutes.

 

Preparation:

 

We read the texts in "Skin", on pp 48-50 in Wings 8. You learn the vocabulary in the yellow boxes. In class we look at pictures of different kinds of body art and talk about them, so you can get an idea of what to talk about in your conversation.

 

  

Your conversation will be graded according to these criteria:

 

  • contents - Can you give your own thoughts about the given questions on different kinds of body art?
  • context and continutity - Are your thoughts given in a way, so it is easy to follow what you mean?
  • presentation skills - Is your speech fluent? Are words pronounced well, so it is easy to understand what you say? Can you continue your discussion, even if you can't find the correct words or if you lose focus and forget what to say?
  • strategies to keep the conversation going - Can you keep up he conversation by asking questions to the others? Can you make comments on your classmates' thoughts about body art?

 

Uppgifter

  • Taking part in a discussion about body art

Matriser

En
Body art - tattoos, piercings and scarification

Muntlig framställning med frågor som stöd

Inte där ännu...
E
C
A
Innehåll
Du ska samtala om kroppskonst, så att dina tankar och åsikter framgår för de andra som deltar i samtalet. Du får frågor eller påståenden att utgå från, men du kan självklart prata om kroppskonst i andra sammanhang.
Du kan inte välja en fråga att besvara, så att de andra förstår hur du tänker. Du kan inte följa upp en annan elevs tankar och kommenterar med dina egna åsikter. Du kan inte välja någon diskussionsfråga och använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja någon fråga att besvara, så att de andra förstår hur du tänker. Du kan följa upp en annan elevs tankar och kommenterar med någon egen åsikt. Du kan välja flera diskussionsfrågor samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja flera diskussionsfrågor samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan välja flera frågor att besvara, så att de andra förstår hur du tänker. Du kan följa upp andra elevers tankar och kommenterar med flera egna åsikter.
Du kan välja fritt bland alla diskussionsfrågor samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan samtala helt fritt om olika frågor, så att de andra förstår hur du tänker. Du kan på ett relevant sätt följa upp andra elevers tankar och kommentera dessa fritt med egna åsikter, som tydligt hänger ihop med kamratens.
Sammanhang när du ger dina tankar och åsikter.
Du ska prata så att man förstår det du menar. Uttal och variation i innehåll är viktigt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du inte formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Det går inte att hänga med i det du säger, eftersom du saknar ord eller inte får till grammatiken.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Det går att hänga med i det du säger, för du kan enkelt uttrycka dina tankar och du får till grammatiken så att man kan förstå det du menar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Det är ganska lätt att förstå det du menar, för uttalet är ganska bra och du kan uttrycka dig med viss variation. Du gör en del grammatikfel, men inte så att de stör i samtalet.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan prata så att det är lätt att hänga med, eftersom du har gott uttal och du uttrycker dig varierat. Du gör nästan inga grammatikfel.
Formulera sig med flyt och anpassning till dem som lyssnar.
Du ska kunna presentera dina egna tankar och åsikter, så att det inte är för svårt att förstå dig. Du kommer inte av dig för mycket, för då kan de andra få svårt att följa dina tankar och då tappa intresse för vad du vill säga.
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra ditt samtal.
För att göra innehållet i din konversation tydligare, om du till exempel inte kommer ihåg ett viktigt ord eller om du kommer av dig, så kan du ändå hitta en väg ur svårigheten och komma vidare i samtalet.
Du kan inte förtydliga eller variera din kommunikation för att förbättra den. Du kan inte ställa frågor för att hjälpa till att komma vidare i samtalet.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enklare förbättringar av det du vill säga. Du kan ställa någon fråga för att hjälpa till att komma vidare i samtalet.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av det du vill säga. Du kan ställa någon fråga för att hjälpa till att komma vidare i samtalet. Du är ganska aktiv i samtalet.
För att variera och förtydliga din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av det du vill säga. Du kan ställa olika slags följdfrågor för att hjälpa till att samtalet fortsätter. Du är drivande i gruppen för att hålla igång samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: