Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8, Kap 10/REPETITION INFÖR PROV

Skapad 2020-01-31 13:48 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På portalen "google classroom", som ditt barn har, finner ni de ett urval av de uppgifter som eleverna får jobba med. Via elevens inloggning finner ni dem under fliken "klassuppgifter".

Innehåll

KAPITEL 11 arbetar vi med V.16-17

Eleverna introduceras till och får öva på följande moment: 

*Tillhörande text till kapitlet: vi lyssnar på texten, går igenom bra ord och uttryck och genom diskussion kring textens innehåll ges eleverna en övergripande förståelse för textens handling.


*Repetition av perfekt particip-formen samt genomgång oregelbundna verb: Genomgång några orgelbundna verb i perfekt particip, skriflitga övningar och muntliga övningar


*Fokus användbara ord och fraser: Eleverna får genom olika skriftliga och muntliga övningar öva på att uttrycka användbara ord och fraser, både de från kapitlet samt fräscha upp minnet av ord sedan tidigare.


REPETITION INFÖR PROV V.17-18

Under två veckor får eleverna arbeta med olika övningar och inlämningar för att repetera de moment vi jobbat med hittills under terminen. De får också möta några moment från höstterminen 2019 som är viktiga att ha med sig.

Exempel på områden

*Beskriva sig själv
*Futurumform
*Tener que
*Perfekt particip
*Adjk. komparation
*Olika användbara verb

PROV - V.18

Eleverna får göra ett prov som bedömer eleverna skrifltiga förmåga, läsförsåelse (del 1) samt muntliga förmåga (del 2).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: