Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan/ utbildningsplan Bryggan Udden

Skapad 2020-01-31 13:49 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

 

 

vi

Varför startar detta projekt?

 

Med tanke på att barnkonventionen träder i lag så vill vi jobba med barns rättigheter, känslor, vänskap och respekt.

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Förra året hade vi Grodan och främlingen som en grund för ett projekt, hur är man en bra kompis? V i har uppmärksammat att barnen fortfarande pratar om vikten för vänskap, det har gjort att vi vill fortsätta att arbeta med böckerna om grodan och hans vänner .

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen ska få möjligheten att få upptäcka att det finns olika känslor, hur känner man när man är glad, arg, ledsen, besviken, avundsjuk osv. Vi vill att barnen ska uttrycka känslor på olika estetiska sätt, så som måla, rita, dansa eller arbeta med lera. Vi har barn i olika åldrar och det kan vara att de kan ligga på olika nivåer i språket och att vissa kan ha svårt att formulera tankar och känslor. V i kommer att jobba i mindre grupper för att barn ska få möjligheten att våga uttrycka sig och få inflytande och bli delaktiga.l

I samtal om känslor med barnen kommer vi att arbeta kring barns rättigheter, respekt och vänskap.  

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på?

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra.

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, film, sång, musik och dans.

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer att dela upp gruppen i fyra små grupper då varje grupp få ett tillfälle var att delta i projekt.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Material är tillgänligt  för barnen och vi har stora utrymmen för rörelse och dans. Vi har böckerna om grodan och hans vänner.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och vuxna på avdelningen kommer att få delta i sina projekt grupper.

Hur ska projektet dokumenteras?

 Det kommer att dokumenteras på olika sätt beroende vad man gör tillsammans med barnen i projektet. Det kan vara allt från filma fota eller observera och anteckna.

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Genom pedagogisk dökumentation som man gör tillsammans med barnen och oss pedagoger emellan. Vi dökumenterar oftast projektet i grupp men i grupprocessen kan vi också se individens utveckling.

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Vi ska  arbeta med återvinningsmaterial där barnen får uttrycka sina känslor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: