Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag vill röra på min kropp

Skapad 2020-01-31 13:51 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Vi på Gungan röd både barn och personal tycker mycket om att sjunga, dansa och röra på oss. Vi vill nu satsa lite extra på det området och därför kommer vi att ha ” jag vill röra på min kropp ” som tema den närmsta tiden.

Innehåll

OBS!

Börja med att byta ut rubriken till vad er planering heter, samt ta bort "kopia av".

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Jag vill röra på min kropp är titeln på en rörelse sång som barnen på avdelningen tycker om att sjunga.

Vi vill  få barnen att på ett roligt sätt utveckla sitt rörelse behov. 
Samt att utveckla deras motorik, koordination och samspelet med de andra barnen. 
Vi ska också ta in " digitala verktyg ” i det här temat då vi ska använda oss av storbilds skärmen där vi kan dansa tillsammans med tex. Bamse, Babblarna och Bolibompa draken.

Vi ska också fota och filma våra aktiviteter som vi sedan kan visa för barnen på storbildsskärmen.

 

 

 

... och för att Lpfö-18 säger så här

" Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva"

" utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen"

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att barnen ska få uppleva att det är roligt att röra på sin kropp. 

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin motorik och kroppskännedom.

- Att vi använder digital teknik på ett för våra barn begripligt sätt.

 - Vi vill ge barnen rörelseglädje som de sedan kan ha nytta/roligt av i hela sitt liv.

Metod

Vad ska vi göra?

Under hela dagen skall vi kunna erbjuda planerade rörelseaktiviteter.

Hur ska vi göra?

Följande aktiviteter och material har vi planerat för:

Använda våra sångkort med rörelsesånger.

Dansa till olika filmer på storbildsskärmen.

Dansa med sjalar till klassiskmusik.

Vara i lekhallen och göra hinder och motorikbanor.

Använda oss av utegårdens möjligheter till rörelse som att hoppa på stubbarna och gå balansgång på sandlådekanten.

Sätta upp bilder på de olika aktiviteterna så att barnen själva skall kunna peka på en aktivitet de vill göra.

 

 

 

När, var, vem?

Under hela Mars månad har vi tänkt att själva temat skall vara, men sedan har vi ju materialet kvar så att barnen närsomhelst kan använda det.

Vi kommer att vara  på avdelningen, ute på gården och i lekhallen. (den måste vi boka först)

Alla i personalen skall vara med och kunna göra aktiviteterna.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att fota och filma det vi gör och sedan gör vi lärloggar till varje barn.

Vem dokumenterar och när? 

Alla i personalen har ansvar att se till så att det blir dokumenterat.

 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: