👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, naturvetenskap, teknik

Skapad 2020-01-31 14:16 i Svedjan Hedemora
Förskola
Hur många är det? Varför går det ibland att göra en sandkaka som håller ihop och ibland inte? Hur bygger man ett torn som står stadigt? Hur kan man få en robot att gå dit man vill? Matematik, naturvetenskap och teknik är områden som vi ständigt möter, utmanas av och utforskar i vardagen.

Innehåll

Syfte

Vi vill väcka och uppmuntra barnens intresse för matematik, samt tillsammans med dem upptäcka och utforska naturvetenskap i vardagen. Vi vill också ge dem en grund för att hantera olika digitala verktyg, främst genom att få prova på programmering av robotar.

Mål

Barnen ska visa intresse för att räkna i olika sammanhang.

Åtminstone de äldsta barnen ska ha fått möjlighet att programmera BlueBots.

Barnen ska få vara med och göra enkla naturvetenskapliga experiment.

Metod

Räkna tillsammans med barnen när tillfälle bjuds.

Använda sånger och ramsor där vi räknar.

Erbjuda pussel av varierande svårighetsgrad.

Uppmuntra till bygg och konstruktion med olika material. 

Göra enkla experiment tillsammans med barnen.

Uppmärksamma och sätta ord på naturvetenskapliga fenomen vi möter i vardagen.

Programmera BlueBots.

Ge varje barn utmaningar inom matematik och teknik på en anpassad nivå.

Uppföljning

Observationer vid planerade undervisningstillfällen.

Observationer av hur barnen använder matematik och teknik samt utforskar naturvetenskap i den fria leken både inne och ute.

Dokumentationer i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18