Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8, TEMA: REALIA /VERB /MUNTLIG FRAMSTÄLLNING

Skapad 2020-01-31 14:28 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
På portalen "google classroom", som ditt barn har, finner ni de ett urval av de uppgifter som eleverna får jobba med. Via elevens inloggning finner ni dem under fliken "klassuppgifter".

Innehåll

Vi jobbar med nedanstående moment under V.22-23

*Tema Verb: eleverna får repetera olika verb och genom olika skriiflgia och muntliga övningar befästa sin verbböjnings-kunskap djupare. 

*Tema Realia: eleverna får olika texter/titta på klipp om olika personer som lever i spansktalande länder och arbeta med klippens innehåll, skriva en sammanfattning och i enkel form skrifltigt uttrycka vad de tycker. Därefter får de muntlig i grupper berätta om deras klipp och deras åsikter. (på spanska/svenska) 

*Tema: Uttrycka sig och interagera muntligt : eleverna får genom olika typer av muntliga övningar hämta upp den kunskap som de givits hitills och på olika sätt skapa dialoger och muntliga framställningar, i små grupper samt helklass. 

Eleverna bedöms under lektionstid på sin delaktighet under genomgångar, sin förmåga att uttrrycka sig och interagera muntligt under de muntliga övningarna, sin ordkunskapsnivå genom glosförhör, deras förmåga att uttrycka sig skriftligt, samt kommentera/tycka till om olika kulturella företeelser och livsvillkor.

I slutet av detta moment kommer eleverna även bedömas på sin förmåga till läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: