Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Algebra

Skapad 2020-01-31 14:39 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F

Innehåll

Planering i matematik åk 9

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Ramen stor Z.wmfBedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning


 

Ramen stor Z.wmf

Z Kap 3 – Algebra

 

Centralt innehåll

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna.

·         Metoder för ekvationslösning.

·         Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

·         Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

 

V.

Dag

Lektion

 

5

 

Uppstart kap 3

 
 

 

3.1 Uttryck och mönster

 
 

 

   

6

 

3.2 Förenkling av uttryck

 

 

 

3.3 Ekvationer

 

 

 

1.7 Kvadratrötter

4.5KPythagoras sats

 

 7

 

3.4 Procent och ekvationer

 

 

 

3.5 Proportion

 

 

 

 

 

8

 

Sportlov

 

9

 

3.6 Ekvationssystem

 

 

 

Blandade uppgifter

 

 

 

   

10

 

Diagnos kap 3

 

 

 

Träna Algebra / Utveckla Algebra

 

 

 

   

 11

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 

Repetition + Övningsprov

 

 13

 

Prov Kap 3

 

 

 

   

 

Uppgifter

  • Inför prov Algebra

  • Inför prov Algebra

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: