Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag & min kropp

Skapad 2020-01-31 17:56 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har i arbetslaget reflekterat över att det råder mycket funderingar bland barnen kring sin identitet. En del barn har inte så välutvecklat språk än och kan inte sätta ord på vad just DE tycker, tror, känner osv. Kanske de inte vet? Utifrån barnens kunskaper och erfarenheter, tänker vi att vi måste ge barnen ett sammanhang och en känsla av vem de är. Vi tänker att arbetet kring det är brett och stort. Vi fortsätter nu med att stärka dem på ett lekfullt sätt för att bli den bästa versionen av dem själva!

Innehåll

 

Planering för undervisningen

Våra prioriterade mål är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (LpFö18)

* Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar (LpFö18)

Syfte:

Vårt strävansmål är att barnen hos oss ska få en god och tydlig självbild. Frågor som:

Vem är jag? Vad gör min pappa/mamma när jag är på förskolan? Hur lång är jag? Vad tycker jag om att leka med? Vad tycker jag inte om? Vad gör mig glad? osv.

Vi vill ge barnen verktyg till att utveckla processen. Vi blev inspirerade av barnkonventionen som nu blev svensk lag januari 2020, och har som mål att samtliga barn ska få ett medvetande till sina rättigheter. Forskning visar att barns identitet och integritet har ett nära samband och utvecklas samtidigt. I takt med att barnen utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser. Barnet utvecklar också sin identitet i samspel med andra.

 

Metod

Baserat på barnens frågeställningar, funderingar och utmaningar, kommer vi att lägga en planering i veckan på aktiviteter.

Så var vi "hamnar" i bestämmer barnen.

Detta sitter vi och planerar tillsammans med barnen under samlingen i början på veckan.

Temat kommer att genomsyra utbildningen hela dagen. Nya frågor kommer att väckas bland barnen som för oss framåt i temat.

Vi kommer att koppla läroplanens mål till temat med hjälp av våra lärovänner. 

Samtliga arbetslag på Flottiljen kommer arbeta i tvärgrupper där vi benar ur begrepp så som, genus och normkritiskt tänkande samt arbeta med revidering av vår likabehandlingsplan. Vi kommer bl a att läsa artiklar som rör ämnet, samt hålla oss uppdaterade i vad senaste forskningen säger.

Undervisningen kommer vi att dokumentera i "lärloggar" här i Unikum, samt på vår dokumentationsvägg och pärm inne på Girafferna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: