Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-01-31 17:59 i Slättängsskolan Kristianstad
Vi ska arbeta tematiskt med kroppen.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Matematik Svenska NO (år 1-3)
Vi ska upptäcka kroppens fantastiska värld. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt när vi undersöker kroppen. Vi kommer även ta reda på vad vi ska göra för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Eleven ska utveckla sin förmåga att beskriva och förklara hur kroppens yttre delar fungerar, samt se sambandet mellan mat, sömn, motion och sociala relationer för att vi ska må bra. .

Innehåll och genomförande (arbetsområde och arbetssätt)

 • Upptäcka genom att göra experiment
 • Uppleva genom att se på film och bilder
 • samtala
 • skriva om det du lärt dig,
 • skriva eller rita din hypotes och dra slutsatser
 • berätta hur du genomför experimenten
 • lära dig viktiga begrepp som organ, kroppsdelar, sinnen, hälsa, hypotes
 • läsa och förstå instruktioner och faktatexter

 

Mål för elev

* Du ska kunna berätta om några kroppsdelar och hur de fungerar

* Du ska kunna berätta om några sinnen och hur de hjälper oss att uppleva olika saker.

* Du ska kunna berätta om några faktorer som kroppen behöver för att må bra.

* Du ska kunna berätta om några faktorer som kroppen inte mår bra av.

* Du ska kunna utföra enkla undersökningar om kroppen med hjälp av instruktioner.

* Du ska kunna använda dig av din dokumentation när vi diskuterar slutsatser och resultat.

* Du ska kunna använda temats begrepp:

motion

sömn

sinnen

hygien

kroppsdel

sociala relationer

Redovisningsform och bedömning

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med tema "kroppen", samt med stöd av medföljande bedömningsmatris, kommer vi att bedöma

 • din förmåga att samtala om kroppens delar, våra sinnen och faktorer som rör vår hälsa.
 • din förmåga att genomföra enkla undersökningar.
 • din förmåga att granska information i media och texter som rör kropp och hälsa.
 • din förmåga att använda relevanta begrepp som motion, hygien och sinnen i kommunikation om kropp och hälsa.

Reflektion

 Målen finns tillgängliga i klassrummet och presenteras inför varje lektions uppstart.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma SvA
Så fungerar kroppen

nivå 1
.
nivå 2
.
nivå 3
Kroppsdelar och organ.
 • NO   3
Jag namnger några kroppsdelar och sinnen.
Jag namnger och berättar om några olika kroppsdelar samt deras placering i kroppen. Jag namnger och berättar kort om de olika sinnena.
Jag namnger och berättar om flera olika sinnen, kroppsdelar och organ samt kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har. Jag berättar även kort om på vilket sätt deras funktion är betydelsefull.
Hälsa
 • NO   3
Jag berättar om något som är viktigt för vår hälsa.
Jag berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.
Jag berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och kan motivera varför.
Undersökningar
 • NO   3
Jag kan med stöd av vuxen genomföra enkla undersökningar.
Jag kan genomföra en enkel undersökning med hjälp av tydliga instruktioner.
Jag kan genomföra enkla undersökningar och jämföra resultatet med andras.
Jämför
I det undersökande arbetet, och med stöd av en vuxen, kan jag ge exemppel på jämförelse mellan mitt och andras resultat.
I det undersökande arbetet kan jag ge exempel på jämförelse mellan mitt och andras resultat.
I det undersökande arbetet kan jag ge exempel på jämförelse mellan mitt och andras resultat samt ge en rimlig motivering till vad som kan ha påverkat resultatet.
Dokumentation
Jag kan, med stöd av en vuxen, dokumenterar mina undersökningar på ett sätt. Jag lyssnar till diskussioner och samtal om kroppen.
Jag dokumenterar mina undersökningar med en lämplig uttrycksform samt deltar aktivt i diskussioner eller samtal om kroppen.
Jag dokumenterar mina undersökningar med en lämplig uttrycksform samt använder mig av min egna dokumentation när jag aktivt deltar i diskussioner eller samtal om kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: