👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2020-01-31 19:16 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Eleverna ska göra en filmrecension av en film, som vi gemensamt sätt i skolan.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Varför inte ta vara på elevernas intresse för film, serier och böcker?

Innehåll

Det här är vad vi ska göra: 

Vi ska gemensamt titta på en film, där eleverna efteråt ska göra en filmrecension. Huvudfokus kommer att ligga på budskap och upplevelse, men texten kommer även bedömas i språkriktighet och att texten är anpassat efter syftet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Genreskrivning - recension

E
C
A
Skriva
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du sett.
Du kan skriva recensioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recensioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recensioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken med god säkerhet.
Du ska kunna ge enkla omdömen om filmens budskap, innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om filmens budskap, innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om filmens budskap innehåll och språk.