Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halmstad förr och nu samt ditt närområde-

Skapad 2020-02-01 11:23 i Getingeskolan gr Halmstad
Utforska Halmstad förr och nu , samt närområdet där du bor.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska Bild
Halmstad förr och nu. Samt utforska ditt närområde där du bor.

Innehåll

Planering under vecka  5 - 14 i Samhällsorienterande ämnen, bild och svenska.                  

 

Du kommer att:

Få ta  del av skildringar av livet förr och nu genom olika litteratur, berättelser och faktafilm

Läsa och lyssna  på olika faktatexter och berättelser om Halmstad förr och nu. 

Söka fakta om ditt närområde där du bor.

Dokumentera med din Ipad och skriva texter i Word.

Gå på fältstudier i närområdet och besöka Halmstad.

Studiebesök på Halmstad Länsmuseum,  Halmstad stadsbibliotek, Övraby kyrkoruin Halmstad slott Norre Katts park Picassoparken,

Galgberget och Hallandsgården.  Konstvandring i Halmstad.

Arbeta med kartor och namnge kända platser i Halmstad.

Måla, modellering, fotografera och använda olika penslar  samt tekniker för bildframställning.

Få ta del  av några konstnärer, deras konst Halmstadgruppen.

Lycka till Anki  och Louise

 

                                                                         

 

        

 

 

                                                  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  Bl  7-9
 • Några internationella konstnärer och deras verk.
  Bl  7-9
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Sveriges historia från cirka år 1850 till nutid. Några centrala händelser och gestalter samt barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  SO  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: