Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 VT-20

Skapad 2020-02-01 11:45 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
Du kommer arbeta med kapitlen Tal, Bråk, Procent, Decimaltal och Geometri

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Lärarledda genomgångar

Arbete enskilt, i par och i grupp.

Muntliga och skriftliga uppgifter.

Matteboken

Fristående problemlösningsuppgifter kopplade till områdena

Bingel och elevspel

 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

• hur du resonerar och samtalar, med matematiska uttryck och begrepp, när du löser uppgifter enskilt och i grupp,

• hur väl du väljer och använder de metoder och strategier vi arbetat med när du löser uppgifterna,

• hur du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• dina resultat på olika diagnoser och prov.

Det kommer ske både i muntlig och skriftlig form.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Tal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan prioriteringsregeln. (att multiplikation och division går före addition och subtraktion)
Du kan räkna division med minnessiffror.
Du förstår vad som menas med negativa tal.
Du kan jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
Du kan likhetstecknets betydelse.
Bråk
 • Ma  4-6
Du kan skriva en halv med olika bråk.
Du kan jämföra och storleksordna bråk
Du kan räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.
Procent
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan att en hel är 100 %, en halv är 50 % och att en fjärdedel är 25 %.
Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du kan dela upp det hela, 100 % i olika procentsatser.
Kombinatorik. Du kan veta hur många olika sätt man kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor.
Decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal.
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga.
Du kan avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre än 90° och en trubbig vinkel större än 90°.
Du vet hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är.
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du kan räkna med vinkelsumman i en triangel.
Du kan rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: