Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Procent Åk 7.

Skapad 2020-02-01 14:32 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Bråk & Procent
Grundskola 7 Matematik
Hur stor andel är röd? Vi arbetar med bråk i kapitel 4. Vi arbetar sedan vidare med andelar, fast nu med procent., Mattedirekt, kapitel 5.

Innehåll

Matematikplanering Bråk & Procent  vecka 05-17

 

Område: Bråk Kapitel 4 och Procent Kapitel 5

Innehåll & mål

Efter arbetet med detta område skall du kunna:

Mål med avsnittet (kap 4):

Du skall lära dig:

1.     vad ett bråk är

2.     vad en andel är

3.     att skriva tal ett tal i bråkform och i blandad form

4.     att beräkna delen av det hela

5.     att jämföra bråk

6.     att addera och subtrahera bråk

7.     att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

 

Kap 5

1.     Beräkna hur mycket en viss procent av något är

2.     Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent

3.     Beräkna hur många procent en andel är

4.     Förstå och använda procent vid jämförelser

5.     Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

6.     Beräkna hur mycket 100% är

 

Begrepp som du skall kunna:

 

bråk

täljare

nämnare

andel

bråkform

blandad form

förkorta

förlänga

decimalform

procent

del

det hela

procentform

 

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA
 • Problemlösning
 • Eget arbete
 • Läxor, om du inte hinner det du ska på lektionen, se planeringen
 • Filmer och quiz på Studi.se

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, torsdagen den 23 april (7A) och 24 april (7B) 2020.

 

 

Lektionsplanering 7 A & B  vecka 05-17

  

Vecka 05 Bråk

 

Del av en hel s. 152

Mer än en hel s. 153

s. 152-155

Uppgifter: 1-25, Därefter: Blå kurs S. 168-171, Röd kurs S. 178-179.

 

Arbetsblad 4:5

 

 

Vecka 6 Bråk

 

Del av ett antal s. 154

Beräkna delen s. 155

Uppgifter: 14-25, Blå kurs S. 168-171, Röd kurs S. 178-179.

 

Arbetsblad: 4:6

Aktivitet: Memory

 

Repetition 15, S 288.

 

Vecka 7

 

Olika bråk men lika stor andel s. 156

Jämföra bråk s. 157

Uppgifter: 26-37, Blå kurs S. 168-171, Röd kurs S. 178-179.

 

Arbetsblad 4:2 & 4:7

 

Vecka 8

 

Förlänga bråk s. 158, sedan röd kurs s. 180.

Förkorta bråk s. 159 sedan röd kurs s. 181.

Uppgifter: 38-51, Blå kurs S. 172-173, Röd kurs S. 180-181.

 

Repetition 16, s 289.

Arbetsblad 4:8

 

Vecka 9

Sportlov

 

Vecka 10

Addera och subtrahera bråk s. 160, Röd kurs s. 182.

Uppgifter: 52-65, Blå kurs S. 172-173, Röd kurs S. 180-181.

 

 

Vecka 11, Bråk.

 

Ta i bråkform och i decimalform s. 162 Röd kurs s. 183

Uppgifter: 66-80, Blå kurs S. 172-173, Röd kurs S. 180-181.

 

Diagnos.

Arbetsblad 4:10

 

Repetition 17 s. 290

Vecka 12 Procent

Det hela är 100% s 192-193.

Uppgifter 1-11.

Arbetsblad 5:1 och 5:2

En tiondel är 10% och en femtedel är 20% s. 194

Uppgifter 12-18.

Arbetsblad 5:3

 

Repetion 18.

Vecka 13

Höjning och sänkning s. 195

Uppgifter 19-23.

 

Arbetsblad 5:4

En hundradel är 1% s. 196

Uppgifter 24-29.

Arbetsblad 5:4

Repetition 19. S. 292.

 

Vecka 14

Beräkna det nya värdet s. 197

Uppgifter: 25-35, Därefter. Blå kurs S., Röd kurs S..

 

Arbetsblad 5:6

 

Aktiviteter: 3:2-3:5

Hur många procent? S. 198-199

Uppgifter 36-47 .

Repetition 20 s. 293.

Vecka 15


Påsklov

 

Vecka 16 

Bråkform, decimalform och procentform s. 200

Uppgifter 48-54.

Räkna med procent i decimalform s. 201

Uppgifter 55-61

 

Beräkna det hela s. 202

Uppgifter 62-68

 

Repetition 21, s 294.

 

Vecka 17

 

 

Blandat med procent s. 203

Diagnos s. 206-207.

Repetition inför prov. Repetition 22 s. 295.

 

Prov på torsdag 23 april för 7A och fredag 24 april för 7B.

Uppgifter

 • Matteprov Bråk & Procent

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik: Kunskapskrav för slutet av åk 9

Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
leven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: