Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2020-02-01 15:05 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi arbeta med kartkunskap. Du kommer att lära dig mer om vårt jordklot, vad en karta är, världsdelarna, världshaven, väderstrecken och var några platser och länder som du gillar ligger.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

- kunna förstå innebörden av begreppen:

 • världsdelar
 • världshav
 • väderstreck
 • länder
 • huvudstad
 • landskap
 • statsgräns
 • breddgrader
 • flod
 • sjö
 • kust
 • berg
 • glaciär
 • ö
 • halvö
 • älv
 • vik
 • tidzoner

- förstå sambandet mellan jordgloben och kartan och att kartan är en bild av verkligheten.

- kan namnen på världsdelarna och världshaven och kan peka ut dem

- kan namnen på några platser och länder som är betydelsefulla för dig och peka ut dem

- veta vad de olika vädersträcken heter

Undervisningen

Vi kommer att:

 • lära oss om jordklotet och att kartan är en bild av det
 • träna på världsdelarna och de största världshaven
 • träna på väderstrecken norr, söder, väster och öster
 • lära oss olika geografiska begrepp, t.ex. halvö och vik se ovan.

Du kommer att:

 • läsa faktatexter och ha gemensamma genomgångar av texterna
 • få se bilder, powerpoint, filmer
 • träna dig på att skriva om faktatexterna med egna ord

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • kan använda begreppen ovan, i rätt sammanhang
 • förstår sambandet mellan jordgloben och kartan och att kartan är en bild av verkligheten
 • kan namnen på världsdelarna och världshaven och kan peka ut dem
 • kan namnge några platser och länder i världen som är betydelsefulla för dig och vet var de ligger
 • vet vilka de fyra väderstrecken är

- allt detta kommer att ske muntligt, skriftligt och/eller genom film.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Kartkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
förstå innebörden av begreppen i planeringen t.ex. världshav, ö, vik...
inte alls
Några begrepp
Stora flertalet begrepp
Alla begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstår sambandet mellan jordgloben och kartan och att kartan är en bild av verkligheten
Inte alls
Delvis
Förstår sambandet
Helt och hållet
Kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Kan namnen på de största världshaven och kan peka ut dem
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Kan namnge några platser och länder i världen och vet var de ligger
Kan inga platser och länder alls
Kan några få platser och länder
Kan flera platser och länder(minst 5 platser/länder)
Kan många platser och länder(minst 10 platser/länder)
Vet vilka de fyra väderstrecken är
Inte alls
Delvis
På ett tillfredsställande sätt
Utan tvekan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: