Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 9B_Writing VT20

Skapad 2020-02-01 16:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Engelska
Den skriftliga förmågan_Eng9B_VT20

Innehåll

Dear students!

Under några veckor jobbar Ni med den skriftliga förmågan! Du kommer jobba med ett projekt där du kommer vara en del av ett utbytesprogram med India. Några elever från Mumbai kommer att besöka just Din skola. I skrivande stund läser du ett brev du fått från India.

Arbetssätt: Du kommer att svara i ett brev som kommer vara 350 ord långt. Du skriver brevet i Classroom där du far feedback.

Kort sammanfattning av uppgiften:

Your school is a part of an international exchange program called the PIU and soon some students from Mumbai, India, will visit you! Read the following letter from the organising committee.

Write your answer and make sure that you have time for both parts (A and B)

 • A. About yourself
 • B. About Sweden, India and international exchanges. 

Syftet med den skriftliga förmågan:

 • -att utveckla språkets omfång och bredd: bl.a. vokabulär, ordval och meningsbyggnad.
 • -att utveckla språkets precision: tydlighet, stavning, grammatik.
 • -att jobba med och utveckla textbindning: meningsbyggnad och bindeord samt språkets flöde.

Deadline: 17 februari (när lektionen är slut)

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska: att skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Struktur
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har viss struktur med inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning, innehåll och avslutning.
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: