Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fullersta RO SO åk 1 Samer

Skapad 2020-02-01 18:09 i Stenmoskolan Huddinge
Grundskola 1 SO (år 1-3) Musik Svenska som andraspråk Svenska Bild
Nu ska vi lära oss om samerna och vad som menas med ursprungsfolk och minoritetsspråk. Det är fina färger på den samiska flaggan, men vad symboliserar färgerna i flaggan? Varför är den sjätte februari en viktig dag för samerna? Temaarbetet pågår under vecka 6 och 7.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Vi kommer att läsa och lära oss om ett av Sveriges minoritetsfolk och deras språk. I samband med det ska du lyssna, läsa, reflektera och samtala om det som vi lär oss.

Du ska även skriva och rita för att förtydliga innehållet i ämnet. I samband med arbetet ska vi göra jämförelser (dvs se på likheter och skillnader) mellan dig och ett barn i en samisk skola. Vi ska även resonera om hur livet kan ha förändrats för samer över tid.

 

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer under några lektionstillfällen lära oss om:

 • Samernas land (Sapmi), renar och renskötsel
 • Den samiska nationalsången och lyssna på samisk jojk.
 • Vad den samiska flaggans färger betyder, rita och måla samiska flaggor
 • Samernas folkdräkter, kåtor och trolltrummans betydelse.
 • Hur samer levde förr och hur de lever nu

Under arbetet med samer ska vi:

 • Titta på film och läsa olika texter
 • Titta på och samtala om bilder som har med ämnesområdet att göra
 • Skriva enkla faktatexter
 • Återberätta det vi lärt oss muntligt 

3. Bedömningsuppgifter

Bedömningen sker kontinuerligt och du får visa vad du lärt dig genom att:

 • Återberätta muntligt
 • Rita, måla och skriva
 • Aktivt ställa frågor och reflektera över samernas livsvillkor i jämförelse med vårt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: