Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar i hemmet

Skapad 2020-02-02 11:57 i Hogstorps Skola Uddevalla
Tekniska lösningar i hemmet (Utkik)
Grundskola 6 Teknik
I ett hem finns mängder av tekniska lösningar som hjälper till att göra saker och lösa problem som uppstår. Det är vanligt att tänka på alla maskiner som drivs av elektricitet när man pratar om teknik i hemmet. Men glöm inte alla verktyg och redskap i kökslådorna och sättet alla dessa redskap förvaras på. En teknisk lösning för att slippa frysa är att ta på sig kläder. Hur våra kläder tillverkas och förvaras är också teknik. Det finns många yrken som har med teknik i hemmet att göra och designer är ett av dem.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • Känna till olika föremål och redskap med rörliga delar som finns hemma
 • Kunna ange olika sätt att förvara skor och kläder
 • Veta hur designprocessen av vardagsföremål går till

Begreppslista:

komponent
tekniskt system
friktion
axel
fästpunkt
vridningspunkt
kriterier
prototyp
patent
ergonomi

 

Undervisning

Vi kommer att:

 

 • Läsa texter i läroboken
 • Diskutera och samtala gemensamt i hela klassen, men även i mindre grupper
 • Se filmer
 • Göra uppgifter i ett arbetshäfte

Bedömning

Bedömning görs utifrån ett avslutande prov, inlämnade uppgifter och delaktighet i klass- och gruppdiskussioner. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Tekniska lösningar i hemmet

Bedömning enligt Lgr 11

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: