Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltiden - Frukost, lunch och mellanmål

Skapad 2020-02-02 12:24 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Äta och socialisera i den lilla gruppen vid måltiden. Våga smaka på maten och bli självständig – äta själv, duka av, provsmaka nya smaker, samtala med de andra. Få förståelse för betydelsen av mat och vad den gör med kroppen.

Innehåll

 

Måltider (Lunch, frukost och mellanmål)

 

·       Innehåll (Vad?) 

 

Äta och socialisera i den lilla gruppen vid måltiden. Våga smaka på maten och bli självständig – äta själv, duka av, provsmaka nya smaker, samtala med de andra. Få förståelse för betydelsen av mat och vad den gör med kroppen.

 

·        Syfte (Varför?) 

 

Skapa en lugn och harmonisk lunch med trevlig samvaro och goda samtal. Barnen ges möjlighet att välja av måltidsutbudet för att få ny energi. Genom presentation av maten samt positiv inställning till maten hos pedagoger försöker vi öka barnens nyfikenhet och vilja till att prova nya smaker samt att äta god och näringsrik kost. Barnen uppmuntras till att ta maten själva och skicka maten runt bordet.

 

Barnen får talutrymme och uppmuntras till intressanta och lärande samtal kring borden där de tränar på att lyssna på varandra och vänta på sin tur. Här ges rika tillfällen att på ett naturligt sätt tala om matematik, naturvetenskap, teknik och träna på socialt samspel och självständighet. Varje barn ska känna sig delaktig i samvaron och att dennes tankar och åsikter respekteras.

 

Läroplanen:

 

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling” (Läroplanen för förskolan 2018, s. 10).

 

·       Metod (Hur?) 

 

Barnen uppmuntras till att ta maten själva, och skicka maten runt bordet. Pedagogiskt innehåll som matematik (antal, storlek), socialt samspel, att ha en trevlig samvaro och prata om olika händelser uppmuntras. (Vissa hemvister har bestämda sittplatser då detta minskar risken för konflikter och skapar trygghet när vi sätter oss till bords.) Vi namnger maten och lägger vikt vid att uppmuntra barnen att smaka på allt. Vi samtalar runt eget bord och låter barnen vara med och styra samtalsämnena. Både vuxna och barn undviker att prata mellan borden, då detta ger upphov till en förhöjd samtalsvolym.

 

Mellanmålet äts i halvgrupper – en inne en ute. Mellanmålet ställs i ordning av köket på respektive torgs vagn. Vagnen hämtas efter 13.30. Vi samtalar runt eget bord och försöker få samtalet att handla om dagen och hjälpa barnen till reflektion. Både vuxna och barn undviker att prata mellan borden, då detta ger upphov till en förhöjd samtalsvolym. Barnen uppmuntras till att ta maten själva, och skicka maten runt bordet. Efter mellanmålet sker aktivitet inne eller slussning ut för aktivitet ute.

 

·       VEM? 

 

Samtliga barn på respektive hemvist.

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: