Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling - Kronan

Skapad 2020-02-02 12:28 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen ska ges möjlighet att komma till tas och lyssnas på, utveckla sin förmåga kring språk (leka med ord, ordljud), matematiska begrepp och möjlighet till olika uttryckssätt liksom andra ämnesområden i läroplanen utifrån behov/intressen i gruppen.

Innehåll

Samling

·       Innehåll (Vad?) 

Barnen ska ges möjlighet att komma till tas och lyssnas på, utveckla sin förmåga kring språk (leka med ord, ordljud), matematiska begrepp och möjlighet till olika uttryckssätt liksom andra ämnesområden i läroplanen utifrån behov/intressen i gruppen.

·       Syfte (Varför?) 

Syftet är att ha roligt tillsammans och är ett tillfälle för barngruppen att känna samhörighet. Här finns en möjlighet att bekräfta alla barn, utbyta tankar och erfarenheter och reflektera över vad som hänt tillsammans med barnen. Barnen uppmuntras att vara delaktiga och samtidigt träna på det sociala samspelet genom att lyssna på varandra och lära sig att respektera olika åsikter och tankar.

Syftet med samlingen är också utveckla barnens matematiska och språkliga medvetenhet på ett lekfullt sätt.

En möjlighet för varje barn att göra sin röst hörd samt att bearbeta läroplanens olika ämnesområden.

Läroplanen:

Uttrycka sig:

·       intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Språk:

·       ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matematik:

·       förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

·       förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

·       Metod (Hur?) 

Vi använder oss av olika samlingar, stor grupp och mindre grupp.

Med fördel delas barnen in i mindre grupper, då det ofta är lättare för barn att göra sig sedda och hörda, och att ta in kunskap i mindre grupp. En planerad pedagogisk aktivitet med tyngden på behov, val av aktivitet och sammansättning av barn. Barnen skall känna delaktighet och samhörighet.

Stor vikt läggs vid att denna aktivitet är planerad och förberedd. Att använda olika ”ritualer” ökar barnens förväntan, och därmed även deras tålamod och inlärningsprocess. Rörelser, rim och ramsor ingår ofta i samlingarna genom sång, rörelselekar och böcker.

Genom olika lekar och spel ges barnen förutsättningar att utveckla sina språkliga och matematiska färdigheter i samlingen.

·       VEM? 

Samtliga barn på respektive hemvist får delta utifrån sina förutsättningar.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: