Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna judendom och kristendom vt 2020

Skapad 2020-02-02 12:43 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"? Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Vi inleder med att tillsammans försöka diskutera oss fram till "Varför behöver vi lära oss om olika religioner"? "Vad är religion?" och "Varför finns det religioner"?
Vi kommer därefter läsa om de två världsreligionerna judendom och kristendom. Vi jobbar med jämförelser och analyser utifrån fakta om de två religionerna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Centralt innehåll

Se nedanstående punkter kring vad vi kommer ta upp från kursplanens centrala innehåll.

Bedömning 

Eleven bedöms vid några muntliga diskussionstillfällen samt vid två skriftliga bedömningsuppgifter.

De förmågor som framförallt bedöms är analysförmåga, begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga samt procedurförmåga. 

Konkretiserade mål

Eleven ska:

 • Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.
 • Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.
 • Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Kunna använda sig av olika typer källor och resonera kring trovärdighet och relevans.

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Veckoplanering

v. 6 Genomgång av LPP. Introduktion av ämnet religion. Diskussioner kring frågorna; Vad är religion? Varför behöver vi lära oss något om olika religioner? Varför finns det religioner? Film som behandlar ovanstående frågor "Världsreligioner- en översikt och introduktion till religion". Vilka är de två världsreligionerna judendom och kristendom? Vi tittar på religionernas gemensamma bakgrund. 

v.7 Genomgång av judedomen. Diskussioner. Film som visar exempel på judendomen i dagens Sverige.

v. 9 Fortsättning av genomgången kring judendomen. Diskussioner. Repetition. Bedömningsuppgift judendomen. 

v. 10-12 Genomgång av kristendomen.  Film som visar exempel på kristendomen i dagens Sverige. Diskussioner kring likheter och skillnader mellan judendom och kristendom. Genomgång och diskussioner kring kopplingar mellan religion och samhälle. Kristendomens riktningar. Bedömningsuppgift

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Judendom och kristendom åk 7 vt 2017

Judendom och kristendom
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och judendomen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: