Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande genom tiderna: Mytologi, skapelseberättelser, fabler och Antiken

Skapad 2020-02-02 14:33 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här momentet kommer ni att på olika sätt lära känna berättelser från förr - mytlogi, fabler, skapelseberättelser. Ni kommer också att få kunskap om Antiken och de texter som skapades då och som har haft stor inverkan på berättandet idag.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Under det momentet kommer ni att få kunskaper om litteraturen under Antiken - epik, dramatik och lyrik. Formen som sattes då gäller en idag. Här kommer ni att få kunskap om begrepp, träna läsförståelse och göra tolkningar. 

Ni kommer också att fokusera på berättelser från hela världen via ett fördjupningsarbete där ni kommer att träna på att samla och sammanställa material från olika källor samt träna på att muntligt berätta, såväl fakta som historier. 

Ni kommer att utveckla er förmåga att uttrycka er muntligt med hjälp av träning tillsammans och enskilt. 

Ni kommer att ha stor hjälp av det arbete som ni gör i historia - med hjälp av det ni lär där kommer ni att kunna fördjupa era resonemang i svenskan och tvärt om. 

 

Hur ska vi arbeta?

Ni kommer att titta på kortare filmklipp som vi diskuterar.

Ni kommer att läsa faktatexter och utdrag ur texter. Vi kommer att använda såväl digitala som analoga källor. 

Ni kommer att få träna på att se hur historia och nutid hänger ihop. 

Ni kommer att skriva text med hjälp av frågor och skrivmallar.

Ni kommer att få möjlighet att dramatisera berättelser.

Ni kommer att få öva på att använda kunskaper från ett område (historia) i ett annat (litteraturhistoria)

Ni kommer att få öva på att göra kopplingar mellan dåtid och nutid (Jämförelser)

Ni kommer att göra olika retorikövningar både i grupp och enskilt. Vi kommer också att diskutera varför det är viktigt att kunna göra sin röst hörd i olika sammanhang. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

En del av momentet är en egen vald fördjupning där ni både kan påverka innehåll och för vem ni ska presentera. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni kommer att visa detta på flera olika sätt. 

Under lektionsarbete i diskussioner och samtal.

Tre kortare prov på antiken.

En dikttolkning, skriftlig

En tvärgruppsredovsning som spelas in.

En muntlig presentation av berättelse/ historia. 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

-          Se Google: Kalender och Classroom 

 

 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Matriser

Sv SvA
Berättande genom tiderna: Mytologi, skapelseberättelser, fabler och Antiken

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och förstå
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Historiska och kulturella samband
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Ny aspekt
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: