Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar

Skapad 2020-02-02 16:36 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur använder man en gradskiva och hur stor är vinkelsumman i en triangel? I detta kapitel kommer du arbeta med vinklar. Du kommer också att få träna på att enhetsomvandla massa. Jämföra, uppskatta och mäta kommer du att få göra både med vinklar och massa.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Du kommer att börja kapitlet med att jämföra, uppskatta och mäta massa. Du kommer även att enhetsomvandla massa. Nästa avsnitt handlar om vinklar som du kommer att jämföra, uppskatta och mäta. Du kommer att få rita och mäta vinklar med hjälp av gradskiva och räkna ut vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats.
 • reflektera över viken enhet som är lämplig att använda till exempel när man väger ett brev.
 • känna igen spetsig, trubbig och rät vinkel.
 • hantera enhetsbyten inom storheten massa.
 • begreppen som hör till kapitlet.
 • prefixen milli, hekto och kilo.
 • jämföra och storleksordnar massor.
 • göra rimliga uppskattningar av massa i olika sammanhang.
 • mäta massa med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel kg, hg och g.
 • mäta vinklar.
 • använda vinkelsumman för att bestämma vinklar i trianglar och fyrhörningar.
 • rita vinklar.
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • beskriva/redovisa kunskaper som har med massa och vinklar att göra på olika sätt till exempel med bilder ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om massa och vinklar.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta i par, i mindre grupper och enskilt. 
 • Du kommer att använda praktiskt material.
 • Vi kommer att samtala om olika strategier.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Du kommer att arbeta i matematikboken, med arbetsblad, på bingel.se och på nomp.se

Bedömning och redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.

De begrepp vi kommer arbeta med är:

 

massa

vinkelspets

vinkelsumma

vinkelbåge

vinkelben

grader

spetsig vinkel

rät vinkel

trubbig vinkel

vinkel

hake 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: