Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 6 - 10 Kapitel 4 - Sannolikhet, Kombinatorik och Statistik

Skapad 2020-02-02 17:34 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Talsystem binära, decimala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vad är sannolikheten att slå en sexa på en tärning, eller att vinna på ett lotteri? På hur många olika sätt kan jag kombinera mina tröjor och byxor? Att samla in och dra slutsatser om data. Hur redovisar man en undersökning på ett överskådligt sätt? Vad är bäst - stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram?

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • sannolikhet
 • kombinatorik
 • att skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram 

Begrepp du kommer lära dig mer om:
Statistik, sannolikhet, frekvenstabell, kombinatorik, linjediagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, axlar, veckad axel. (Läs beskrivningar på s.109, 6A)

Övningar:
För att utveckla kunskaper kring begreppen kommer du bl.a att få göra en egen undersökning där du ska använda en frekvenstabell och göra ett eget val av diagram. (se separat uppgift)

Räkneuppgifter och material:
För att befästa metoder och begreppsspråk behöver du även arbeta med text- och räkneuppgifter, självständigt eller med en kamrat.
Material du kan använda vid ditt självständigt räknande (bestäm tillsammans med din lärare):

 • bönor/plockmaterial 
 • whiteboard
 • skriva direkt i boken,
 • anpassad bok,
 • skärm,
 • hörselkåpa,
 • lyssna till musik.


Dessa uppgifter hittar du i Koll på matematik 6A - kapitel 4:
v.6  s. 86, 87, 88 samt gemensamma övningar.  
v.7  s. 89, problemlösning s.90, ord & begrepp s. 91,92,93, samt gemensamma övningar.
v.8  s. 94,95, problemlösning s.96, ord & begrepp s.97, samt gemensamma övningar.
v.10 Diagnos
Du kan också välja att arbeta med vissa av uppgifterna i Bingel!

Fördjupning/utmaning:
Blå  s.107,108

Anpassa uppgifterna:__________________________________

Bedömning:
Du visar hur långt du har kommit i dina kunskaper genom en diagnos v.10, där resultatet förs in i din betygsmatris.
Du får även möjlighet att visa dina kunskaper genom att svara på frågor muntligt och skriftligt på lektioner och genomgångar.

 
Lycka till!

 

Uppgifter

 • kap 4 6A - Sannolikhet, kombinatorik och statistik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: