Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Farm - A Diary

Skapad 2020-02-02 17:37 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Engelska
Animal Farm is a story about farm animals rising up and taking over the running of their own farm. The pigs of the farm soon change the rules and turn the farm into a dictatorship. What is worse, animals start to disappear! George Orwell’s allegorical fable was written in 1943 but was considered too risky to publish. Britain’s Ministry of Information was even worried that the book would offend the Soviet Union, which was then an ally to Britain during World War II. Many British people also found it offensive that the ruling class were represented by pigs! ;)

Innehåll

We have read and discussed the novel Animal Farm by George Orwell. You are to choose one of the animals: Clover (horse), Benjamin (donkey), Squealer (pig) or Napoleon(pig) - and write a diary from that character’s perspective. Your task is to try to adopt the thoughts and feelings of your chosen character (pretend you are that animal) and express his/her thoughts and feelings in a” diary” as the story develops. Read all the instructions carefully in the attached assignment. 

Uppgifter

 • Instructions for Animal Farm literary analysis

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E

Matriser

Eng
Animal Farm - A Diary

Animal Farm Diary by ...

E
C
A
Aspekt 1
Förståelse av skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i texten. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för huvudsakligt händelser i boken utifrån den valda karaktärens synvinkel på det dagliga livet på gården.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i texten. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för väsentliga händelser i boken utifrån den valda karaktärens synvinkel på det dagliga livet på gården.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i boken. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för väsentliga händelser i boken utifrån den valda karaktärens synvinkel på det dagliga livet på gården.
Aspekt 2
Förmåga att formulera dig och kommunicera på engelska i skrift.
Eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: