Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START - Livskunskap för de minsta

Skapad 2020-02-02 17:45 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Upptäckarna kommer under våren 2020 arbeta med Start. Start är ett program avsett för arbete med utvecklingen av social och emotionell kompetens hos barn i åldrarna 1-3 år. Start fokuserar på områdena empati, anknytning och samspelsfärdigheter.

Innehåll

 

Syfte 

Start fokuserar på tre olika områden. Vi har valt att fokusera på empati, att barnen ska få lära sig/ta del av att känna igen olika känslor hos sig själv och andra. Att förstå sig själv innefattar att förstå sina känslor. Att kunna hantera dem och vägledas av dem är en avgörande färdighet för ett gott liv (Löwenborg 2019). Detta krävs för att kunna utveckla empati.

 

Mål 

Att barnen ska förstå och känna igen de grundläggande känslorna glad, arg och ledsen och där med utveckla verktyg för konflikthantering och självreglering. Genom sagor och berättelser är målet även att utveckla barnens förmåga att prata om och benämna nämnda känslor.

 

Metod

Vi kommer att starta upp projektet med känslan glädje. Barnen ska få beskriva vad som gör dem glada och hur det kan kännas i kroppen när man är just glad. Hur vi kan se det på oss själva men även hur man ser det hos andra. Detta är en känsla som uttrycks tydligt, vi kommer att börja med att prata kring en bild där känslan glädje visas. Utanför den styrda undervisningen kommer vi pedagoger att benämna känslan när vi ser den hos barnen och prata om den.

Under projektets gång kommer vi att variera oss mellan olika estetiska uttryckssätt genom att t.ex. lyssna på ledsen, glad eller arg musik. Vi kommer även att erbjuda drama, skapande och rörelse på olika sätt. 

Barnen kommer också att få bekanta sig med litteratur och olika karaktärer från böcker som uttrycker olika känslor. Vi pedagoger kommer medvetet att låna litteratur utifrån vårt projekt. 

Dokumentationen kommer att ske löpande på Unikum, i samtalen med föräldrarna men även inne på avdelningen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: