Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-02-02 19:20 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
Hur påverkar religionen människors sätt att leva? Hur påverkas hela samhället? Vilka heliga platser, ritualer, levnadsregler, centrala tankar kännetecknar de olika religionerna?

Innehåll

Mål: * Att ha kunskaper om några heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

        * Att kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

        * Att kunna resonera om världsreligionernas centrala tankegångar.

        * Att resonera kring vad religioner kan betyda för olika människors sätt att leva. 

 

Bedömning: Kontinuerligt under lektionsarbetet, små skriftliga läxförhör och ett prov på alla världsreligionerna.

Innehåll

Vecka 5

Kristendomen

Religion och Liv 6

”att vara kristen- vad är det?”

Studi: människosynen inom kristendomen

Vecka 6

Judendomen

Religion och liv 6

Judendomen

Studi: Judendomens lära, judiska högtider, judiska traditioner

Vecka 7

Islam

Religion och liv 6

Islam

Studi: människosynen inom islam. Islams fem pelare, Muhammeds liv

Vecka 9

Hindusim

Religion och liv 6

Hinduism

Studi: Hinduismens ursprung, hinduismens lära, hinduismens texter, hinduismens gudar

Vecka 10

Buddism

Religion liv 6

Buddism

Studi: Buddhas lära, buddismens människosyn, en buddistmunks liv

Vecka 11

egna reflektioner kring religion, identitet, religionens betydelse, religionens påverkan på identitet och könsroller

 

 

Prov på världsreligionerna

 

Texter och diskussioner

Vecka 12

Livsfrågor, moral och etik.

Texter, frågeställningar och diskussion

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
    Re  4-6
  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
    Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Information & källor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­onens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: