Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7, pedagogisk planering v 6-23

Skapad 2020-02-02 19:49 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! I vårt nya arbetsområde kapitel 4 får du lära dig att prata om fritidssysselsättningar, väder och vind, resor etc. I den här grovplaneringen hittar du information om kommande läxor och prov. Mer information om proven hittar du också i provplaneringen. Bon courage! Catharina

Innehåll

 

         Les vacances  v. 6–23

 

 

 

Varför ska vi arbeta med det här?

 

I det här arbetsområdet handlar det om att kunna berätta om sitt lov/sin fritid och förstå när någon annan berättar om detsamma. Från det centrala innehållet arbetar vi med följande punkter:

 

-          Ämnesområden som är välbekanta för eleverna (fritiden)

 

-          Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter (fritiden/resor)

 

-          Vardagsliv, levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används (inleda/avsluta vykort till olika personer, vad gör fransmännen på sin fritid)

 

-          Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier (dialoger, vykort, tv-sändningar)

 

-          Strategier för att förstå talat och skrivet språk.

 

-          Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 

-          Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, grammatiska strukturer.

 

-          Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. (skriva vykort till olika personer)

 

-          Meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.

 

 

 

Det här kommer du att få undervisning om

 

Ordkunskap

 

-          Väderuttryck

 

-          Månader

 

-          Årstider

 

-          Fritidsaktiviteter

 

-          Några länder, språk och nationaliteter

 

-          Olika sätt att inleda och avsluta vykort

 

-          Användbara ord/yttryck ifrån de kapitel som vi arbetar med (4a-4c)

 

-          Släktord (repetera vid behov)

 

Grammatik:

 

-          ER-verb

 

-          Det oregelbundna verbet ALLER = GÅ, ÅKA, SKA

 

-          Det oregelbundna verbet FAIRE för alla personer

 

-          Hur man bildar futurum (framtid) = jag ska

 

-          Possessiva pronomen (delvis repetition)

 

-          ”I/till” framför länder och orter

 

Det här ska du lära dig

 

Efter avslutat moment ska du kunna skriva ett vykort och berätta om din semester. Ovanstående delar ska ingå i vykortet. Du ska alltså kunna berätta om väder, vad du gör, vem du är där med, var du är, vad du ska göra...Du ska också förstå när någon annan berättar om sin semester muntligt och skriftligt. 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Vi kommer att utgå ifrån kap 4a - 4c, men eventuellt också annat material. Ni kommer att arbeta enskilt men även i par med olika övningar. Vi kommer att ha genomgångar men också många övningar.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 

Muntligt prov i v.? (la météo eller mon arbre généalogique).

 

Skriftligt prov och läsförståelse i v.17 som består av en läsförståelse och en skrivuppgift. Dessutom tillkommer en hörförståelse.

 

 

 

Matris – kunskapskrav som testas

 

 

E

C

A

Läsa

 

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med ett godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Skriftlig produktion

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Tala

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Preliminär planering, åk 7, vecka 6–23

 

 

 

s

Lundi

Mardi

Mercredi

6                 

    

 

 

       Un nouveau planning

        Le livre d’ex p 84, coup d’envoi chapitre 4a

         Le livre de texte p 70–73, 4a Les vacances de Pâques et La bataille de boules de neige – écouter, lire et traduire

      Un jeu de numéros de portables

        Le livre de texte, p 74–75, des expressions de temps

         La météo- Quelle témpérature fait-il à Paris?

        Le livre de texte p 74, les nombres

         Communiquer en français

Devoir pour semaine 6:

         Les mots du texte La fête chez Maxime (La fête chez Maxime – je panique) p 111 et écouter le texte p 58–61

dans le livre de texte

         Utilise www.ovningsmastaren.se

         Le devoir

        Le devoir pour semaine 7

         Des informations sur le test semaine 8

7

         Le livre d’ex p 85–93

         Communiquer en français

         Le livre d’ex p 85–93

Devoir pour semaine :7

        Les mots du texte La fête chez Maxime (ensuite-trop gentil) p 111 et écouter le texte p 58–61

dans le livre de texte

       Les fruits, le livre de texte p 63        

        Utilise www.ovningsmastaren.se

         Le devoir

8

        Le livre d’ex p 94, coup d’envoi, chapitre 4b

         Le livre de texte p 76–78, chapitre 4b C’est le week-end et le vendredi soir,

écouter, lire et traduire

        Communiquer en français

         Alors demande! La musique: https://urplay.se/program/184171-alors-demande-la-musique

         Le livre d’ex p 95–103

Interrogation de français, le 19 février

9

Vacances de sport

Vacances de sport

      Vacances de sport

10

         Le clip:

https://www.youtube.com/watch?v= 5I8KNtyZb4g

         Quel temps fait-il?

         Résultat du test       

         Le livre de texte p 101, les pronoms possessifs

        Le livre d’ex p 102–103, ex 16-18

 

 

 

Devoir pour semaine 10:

         Livre de texte, chapitre 4a p 72-73 et les mots p 113. Utilise www.ovningsmastaren.se!

       Une dictée

 

 

11

         Le livre d’ex p 85-87

         Le livre d’ex p 87, ex 9

         Le livre d’ex p 88-91

         Le livre d’ex p 93, ex 19

Devoir pour semaine 11:

        Phrases utiles, p 74

        Livre d’ex, p 89 ex 14

Communiquer en français

12

 

         Le livre de texte p 81, le verbe faire

        Le livre d’ex p 101

        Communiquer en français

 

Devoir pour semaine 12:

         Le livre de texte, les chiffres 50-100, p 100

 

13

 

 

         Le livre de texte p 74-75, Quel temps fait-il?

         Phrases utiles p 74

         Le livre d’ex p 92, ex 18

         Le livre d’ex p 93, ex 20

Devoir pour semaine 13:

         Le livre de texte p 74-75 Quel temps fait-il?

 

         Le livre de texte p 80–81, Les loisirs

         Le livre d’ex p 95-98

 

14

         Le livre d’ex p 104, coup d’envoi, chapitre 4c, Cartes postales

         Le livre de texte p 82–83, chapitre 4c, Cartes postales

         Alors demande! Le temps libre (facile) https://urplay.se/program/181969-alors-demande-le-temps-libre

 

 

 

Devoir pour semaine 14:

         Informations sur le test

         Mots des Pâques

         Le livre d’ex p 95–99, ex 1–9

         Le livre d’ex p 100, ex 11

15

      Vacances de Pâques

    Vacances de Pâques

      Vacances de Pâques

 

16

         Alors demande! Le sport https://urplay.se/program/184172-alors-demande-le-sport

 

         Phrases utiles p 80

         Finir le chapitre

         Des renseignements pour le test

 

Devoir pour semaine 16:

Le livre de texte, chapitre 4b p 76–81 et le livre de texte, p 113–114, les mots

        Le circle

17

 

         La réplique – construire des dialogues

         Le livre de texte p 86, les mois

         Le livre de texte, p 87

         Le livre d’ex p 93,

Interrogation de français, le 22 avril

18

         Parler du temps

         Un nouveau planning

        On change de places         Livre de texte p 79, p 88-89

         Livre d’ex p 115

         Rendre les tests

         Verbet aller p 87

        Livre d’ex p 113, ex 18      

          Mon arbre généalogique

 

19

         Mon arbre généalogique

         Mon arbre généalogique

 

20

         Mon arbre généalogique

 

         Le livre d’ex, le coup d’envoi p 104, chapitre 4c

         Le livre de texte, p 82–84

Devoir semaine 20:

Mon arbre généalogique – tu présentes ta famille

         Le livre d’ex p 105-109

 

21

Fältstudiedagar

Fältstudiedagar

Devoir semaine 21:

Le livre d’ex p 105-109 (quelques exercices)

         Livre de texte p 86–87, les saisons et les mois

         Alors demande! Paris

Trouvez des informations sur La Tour Eiffel à l’aide de ton ordinateur!

 

22

Rendre les manuels

Un film: La fuite de Fanny

         Évaluation + -

 

Devoir semaine 22:

Livre de texte p 86–87, les saisons et les mois

        Les notes/un film

23

         Les notes/un film

 

 

Bonnes vacances!

 

 

 

Detta är en grovplanering för vårterminen 2020 och den kommer att uppdateras regelbundet under terminens gång.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: