Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Travel Show- Wings 8

Skapad 2020-02-02 19:53 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Wings 8
Grundskola 8 Engelska
Use the travel guide on pp. 134-139 as a model for your own travel show. Describe a place where you have been or a place you would like to visit. Present the show in front in front of an audience or record it. 1. Start your show by describing your destination (the climate, wildlife, population, languages spoken etc.) 2. Mention at least two things to see and two activities to do while visiting your location. Explain why these sights/activities should not be missed! (Show pictures if possible) 3. End your show by expressing your own opinion about this place - why would you recommend a visit?

Innehåll

Arbetsgång

 

 1. Du ska välja en plats som du har besökt eller drömmer om att besöka.
 2. I uppgiften på s. 151 i Wings 8 finns instruktioner om vad som ska tas upp.
 3. Du ska hålla en muntlig presentation och kan använda dig av de strategier för presentationer som finns i uppgift 40s. 57.
 4. Texten US Travel Guide s. 134–139 kan användas som inspiration.

 

 • Syftet är att beskriva en resa
 • Situationen är en informell reseskildring
 • Mottagarna är klasskamrater och lärare

Schedule

When?

What?

Lessons 1 and 2

Researching, finding information

Creating and rehearsing the presentation

Lessons 3 and 4

Presenting in front of the class

 

 

Instructions

Research: Decide on a place where you have been or would like to visit. Find out where that place is and learn more about it. Find pictures and information about the destination and save that in a document. Go to different websites, watch videos, ask your classmates. Remember to save your sources (URLs)! 

 

Creation: Make a Google or a powerpoint presentation using the information and pictures that you found in your research. Decide what you want to say during your presentation and rehearse. If you want ideas for what to include in your presentation, take a look at the the travel guide on pp. 134-139 . Make sure you are well prepared. If you want “speaking cards”, you will get that. Share the presentation with your teacher when you are finished. 

Presentation: The presentation should take at most three minutes. We will put your presentation up on the big screen with the teacher’s computer.

 

Some useful links where you can find ideas and inspiration:

https://www.tripadvisor.com/

https://www.touropia.com/explore/

https://www.tripsavvy.com/

 

Uppgifter

 • Presentation- A Travel Show

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Bedömning - A Travel Show

INNEHÅLL & URVAL
följer inte instruktionen och/eller har inte använt materialet på ett lämpligt sätt i sin presentation.
följer instruktionen och använder materialet på ett relevant sätt i sin presentation.
följer instruktionen och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt i sin presentation, så att kvaliteten höjts
SPRÅKET
är inte tillräckligt varierat, tydligt och/eller sammanhängande för att kommunikationen ska gå fram.
är relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
är relativt varierat, tydligt och sammanhängande och har ganska bra struktur.
är varierat, tydligt, sammanhängande och har bra struktur.
ANPASSNING
anpassar inte talet tillräckligt till syfte, situation och mottagare.
anpassar i någon mån talet till syfte, situation och mottagare.
anpassar delvis talet till syfte, situation och mottagare.
anpassar till stor del talet till syfte, situation och mottagare.
STRATEGIER
har inga strategier som löser problem eller förbättrar interaktionen.
har några strategier som ibland löser problem och förbättrar interaktionen.
har flera strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
har flera strategier som löser problem och förbättrar interaktionen. Jag för presentationen framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: