Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ma2c vt 2020

Skapad 2020-02-02 20:25 i Brogårdsgymnasiet Kristinehamn
Gymnasieskola Matematik
Här hittar du planeringen för Ma2c lektion för lektion samt provdatum för vårterminen 2020.

Innehåll

Matematik 2c                         Vårterminen 2020

V

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

2

 

 

Kommutativa, associativa och distributiva lagarna och parenteser

1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111

Ekvationer och formler

1121, 1126ac, 1127ac, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134

3

Funktioner

1141, 1142, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151(G), 1152, 1153

Räta linjen 1

1203, 1204, 1205, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214ac

Räta linjen 2

1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233

Räta linjen 3

1236, 1237, 1238, 1239, 1240

4

Räta linjen 4

1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1254 (regression), 1256, 1257, 1258  

Linjära modeller

1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1270, 1271, 1273 (regression), 1274

Räta linjen 5

1279, 1280, 1281, 1283, 1285, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294

Linjär anpassning

1296, 1297, 1298

 

och sid 18-19 som handlar om funktioner

5

Ekvationssyst. 1

1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312

Ekvationssyst. 2

Substitutions-metoden

1315, 1317, 1418, 1322, 1323, 1324, 1326

Ekvationssyst. 3

Additionsmetoden

1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1336, 1338, *1340

Ekvationssyst. 4

1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1348, *1349

6

Ekvationssyst. 5

3151, 1352, 1353, 1354, 1356, 1358

Friluftsdag

Ekvationssyst. 6

Tillämpningar

1361, 1362, 1363, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1375

Repetition

7

Provräkning 1

Polynom-multiplikation,

kvadrerings- och konjugat-reglerna

2103, 2104, 2107, 2109, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2121, 2122, 2124, 2125

Polynom-multiplikation,

kvadrerings- och konjugat-reglerna

2128, 2129ac, 2130, 21333, 2134, 2135

 

2:a grads ekvationer

2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209

8

pq-formeln

2225, 2226, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236

Mer om pq-formeln

Problemlösning

2241, 2243, 2246, 2247, 2248, 2249

Rotekvationer och andra svårare ekvationer

2251a, 2252ac, 2255, 2256, 2257, 2258, 2260, 2262, 2265                          

9

Sportlov

Sportlov

Sportlov

Sportlov

10

Komplexa tal

2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2277

2:a gradsfunkt. 1

2303ac, 2304, 2309, 2310, 2317, 2318ac, 2322, 2324, 2327a, 2328a, 2332a

2:a gradsfunkt. 2

2334, 2336, 2338, 2339, 2340, 2342

Faktorisera

2138, 21141, 2146, 2147, 2148, 2151, 2152

 

11

PKU

Potenslagarna

2403, 2405, 2406, 2408, 2415, 2416

Mer ekvationer

2420, 2421, 2423, 2425, 2428, *2429

Logaritmer 1

2434, 2435, 2438, 2439, 2444, 2445, 2447, 2448

 

Vem var Baron Napier?

 

12

Logaritmer 2

2453, 2454, 2455, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, *2463

Logaritmer 3

Tillämpningar

2476, 2477, 2478, 2480, 2481, 2482,

2485, 2486, * 2489, 2488, 2491

Mer om grafer

2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 4298, 2499

Öppen lektion

13

Repetition

Provräkning 2

Vinklar och yttervinkelsatsen

3101, 3102b, 3103,

3105, 3107, 3108,

3110, 3112, 3114, 3115, 3118, *3119, *3120

Randvinkelsatsen

3123, 3124, 3125, 3126, 3130, 3133,

*3135, *3136, *3137

14

Topptriangel-satsen

3203, 3204, 3209, 3210, 3211, 3214, *3215

Skala

3218, 3219, 3221, 3223, 3227

Kongruens 3243

Pythagoras sats

3302ac, 3304, 3305, 3307, 3308, 3310ac, 3314, 3318

Provräkning 3

15

Statistik 1

4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106

Statistik 2

4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114

Statistik 3

4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122

Långfredag

16

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Påsklov

17

Öppen lektion

Läges och spridningsmått 1

4204a, 4205, 4206, 4207, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4218

NP Sv1

Redovisn. Gy. arb.

18

Läges och spridningsmått 2

4221, 4224, 4225, 4226, 4231

Standardavvikelse

4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240

Normalfördelning 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310

1:a maj

19

Normalfördelning

(forts)

Modellering

4402, 4403, 4404, 4405, 4408

Öppen lektion

Repetition 1

20

PKU

Repetition 2

Repetition 3

Repetition 4

21

Repetition

Np Ma2

Kr. him. Dag

Lov

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

Avslutn åk 1 o. 2

Studenten

 

Begreppslista Ma2c

Räta linjens ekvation

Ekvationssystem

Funktion

Funktionsgraf

Definitionsmängd

Värdemängd

Kvadreringsreglerna

Konjugatregeln

Andragradsekvation

Andragradsfunktion

Nollställe

Symmetrilinje

Maximi-, minimipunkt

Kurva

Parabelns ekvation

Komplexa tal

Rotekvationer

Logaritm

Logaritmekvationer

Exponentialfunktion

Exponentialekvation

Potensfunktion

Potensekvation

Likformighet

Kongruens

Vinklar

Bevis

Yttervinkelsatsen

Randvinkelsatsen

Topptriangelsatsen

Pythagoras sats

 

Population

Urvalsmetod

Urvalsfel

Lägesmått

Spridningsmått

Kvartil

Standardavvikelse

Normalfördelning

Linjärt samband

Mätdata

Funktionsanpassning

Regressionsanalys

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: