Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2020-02-02 20:58 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Vi ska jobba med bråk och procent. - Hur hänger de begreppen ihop? - Vad betyder det när det står att det är 25% rabatt på t ex kläder?

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka 49-6

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig:

 • Hur många delar det går på en hel/halv.

 • Räkna bråk med de fyra räknesätten.

 • Att bråk även är en division där du kan få bråket att bli ett decimaltal.

 • Att hitta minsta gemensamma nämnare. 

 • Hur bråk, decimaltal och procent hänger ihop.

 • Olika begrepp - täljare, nämnare, bråkstreck, decimaltal, decimaltecken, procent

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid genomgångar och diskussioner. 
 • Du kommer även att göra diagnoser, för att se om och i så fall vad du behöver träna mer på. 

     Summativ

 • Tillsammans i grupp, diskutera och lösa uppgifter som ni får av läraren.
 • Ett skriftligt test där du får visa vad du lärt dig. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi kommer att använda oss av Digilär, övningspapper och genomgångar för att nå målen. 

 • När vi jobbar med det finns möjlighet att använda laborativt materiel.

 • Vi kommer att träna på vardagliga situationer.

 • Möjlighet att jobba i mindre grupper och få genomgångar i mindre grupper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: