Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk i Sverige och Norden

Skapad 2020-02-02 21:13 i Långåsskolan Falkenberg
En LPP om de svenska minoritetsspråken och de nordiska språken.
Grundskola 5 Svenska
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Vet du att det är tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige? Det är också så att barn har rätt att få undervisning i skolan på dessa språk. I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk, dessa heter Romani, Mieänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska.

Vi ska också titta lite närmare på de nordiska språken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det arbetet kommer du att få möjlighet lära dig om våra fem minoritetsspråk. Du kommer också att få veta mer om de nordiska språken och lära dig några ord. Du ska få möjlighet att lyssna på och jämföra några olika dialekter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • känna till våra minoritetsspråk
 • berätta och resonera om svenska dialekter
 • berätta om likheter och skillnader i de nordiska språken

Detta kommer jag att bedöma genom klassrumsobservationer.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • läsa texter
 • lyssna på de olika språken och dialekterna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: