Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - del 1

Skapad 2020-02-02 21:48 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom det här geometriavsnittet lär vi oss mer om prefix och enheter, olika vinklar och vinkelsumman oss polygoner, vad som kännetecknar olika geometriska objekt samt kunna beräkna dess omkrets och area, längdskala.

Innehåll

I det här området inom geometrin får du arbeta med:

 • prefix och enhetsomvandling (längd, area) 
 • känna igen, namnge, beskriva, rita, mäta och beräkna olika vinklar samt använda vinkelsumma
 • känna igen, namnge, beskriva, rita och mäta olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos geometriska figurer
 • längdskala
 • geometriska satser och formler
 • problemlösning
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper o begreppen i kapitlet

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • vinkel
 • vinkelben
 • vinkelsumma
 • vinkel - spetsig vinkel - trubbig vinkel - rät vinkel - rak vinkel 
 • triangel - liksidig triangel - likbent triangel - rätvinklig triangel
 • månghörning - rektangel, kvadrat, parallellogram, romb
 • cirkel
 • diameter
 • radie
 • omkrets
 • area

Arbetssätt:

Vi börjar terminen med att arbeta med kapitel 2 - Geometri med boken Bryggan som utgångspunkt.  

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/gruppuppgifter. 

 Bedömning: 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: