Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - problemlösning

Skapad 2020-02-02 21:52 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Vi kommer arbeta med att lösa problem.
Grundskola 3 Matematik
Problemlösning med olika metoder.

Innehåll

Bedömning:

Jag kommer bedöma om du kan:

- lösa enkla problem

- välja och använda en lämplig strategi

- tydligt visa vilket sätt du använder (huvudräkning, uppställning, överslagsräkning, ritning en bild)

- redogöra och samtala om tillvägagångssättet (hur du har gjort)

- bedöma om svaret är rimligt

- förstå och använda matematiska begrepp

Du blir bedömd regelbundet under terminen, del i individuella uppgifter men även i samarbete med andra där jag lyssnar på ert samtal och resonemang kring uppgiften. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårterminen 2020

 

Begreppslista:

Begrepp kopplat till de fyra räknesätten eller områdes specifika begrepp. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: