Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - addition och subtraktion

Skapad 2020-02-02 21:56 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Vi kommer arbeta med att lösa problem.
Grundskola 3 Matematik
Algoritmer (uppställning) för addition och subtraktion med och utan minnessiffra.

Innehåll

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du kan:

- huvudräkning för addition och subtraktion inom talområden 0- 200

- skriftliga metoder helst uppställning (algoritmer) för addition och subtraktion utan minnessiffra

- skriftliga metoder helst uppställning (algoritmer) för addition och subtraktion med minnessiffra

- begreppen (se nedan)

- göra rimlighetsbedömning av svaren

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vårterminen 2020

 

Begreppslista:

- addition

- addera

- term

- summa 

- subtraktion

-subtrahera

- differens

- algoritm

- likhetstecken

- minnessiffra

Bedömning:

Sker formativt under hela arbetsområdet, både enskilt och i grupp samt individuella skriftliga uppgifter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: