👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2020-02-02 22:47 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Eleven kommer att utveckla sin förmåga att läsa genom att läsa olika sorters texter. Eleven visar att hon/han förstått genom att återberätta eller svara på frågor. Eleven provar olika lässtrategier.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Välkommen till skönlitteraturens magiska värld! Du kommer att utveckla din läsförmåga genom läsa olika sorters texter och prova olika lässtrategier och diskutera dessa.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • läsa och förstå på mellan och bortom raderna
 • öka ditt ordförråd
 • träna på meningsbyggnad

Undervisning

Du kommer att arbeta med:

 • olika sorters texter som passar dig
 • lässtrategier för att få flyt och för att förstå
 • läsa enskilt, i grupp och i helklass
 • att diskutera texters innehåll, budskap, personbeskrivningar mm
 • att återberätta texterna genom att sammanfatta eller svara på frågor.

Bedömning

Din förmåga att:

 • visa att du förstått det du läst genom samtal, att sammanfatta svaoch/eller svara på frågor  
 • prova olika strategier och diskutera dessa.


Övrigt, se matris

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsa

Läsa

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa skönlitteratur
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag, tar om eller frågar en vuxen.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser. Delar upp långa ord, Har en linjal under meningen, läser högt för mig själv,
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna, tankekartor och stödord
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.

Sv SvA
Läsa

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt. När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Läsa sakprosa
T ex Faktatext, insändare, nyhetsartiklar,
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa texter med flyt. Jag läser självständigt. När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa texter med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa texter med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser, delar upp långa ord, har en linjal under meningen och läser högt för mig själv.
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi när jag läser en text.
Jag använder några lässtrategier när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex koppla till egna erfarenheter, skapa inre bilder, ta reda på betydelsen av ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna.
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag använder några lässtrategier för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller flera detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser.
 • Sv  E 6
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap med hjälp av en vuxen.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.
Beskriva sin läsupplevelse
 • Sv  E 6
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför.
Jag kan beskriva hur jag upplevt det jag läst. Jag förklarar genom att ge exempel.
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst. Jag förklarar genom att ge flera exempel.